Foto: julius Delfi Pilt

I kultuuripäev keskendus saare ajaloole, II teemaks oli käsitöö, III elulaad ja keskkond. 2011. a kultuuripäeva läbivaks teemaks oli muusika ning sellega pandi alus Vormsi muusikafondile. Sellel aastal räägime kodukülast. Külakogukonnal on aegade jooksul olnud oluline roll saarerahva elus.

Päeva esimeses pooles esinevad külalised. Põhiettekande teeb Eesti Vabaõhumuuseumi teadur Kadi Karine, kes on analüüsinud Vormsi arhitektuuripärandit. Rootsi vähemusrahvuste kultuurinõukogu Eestis tegevusest räägib kultuurinõukogu esimees Sofia Joons, Vormsi kodukandiühingu tegemistest annab ülevaate Margareta Hammerman.

Päeva teises pooles tutvustavad vormsilased oma kodukülasid - ettekandjad on külade esindajad ning materjalid on kokku kogutud eelnenud ühistööna.

Avatud on käsitöönäitus „Meie küla meistrid", mille kujundab Vormsi Käsitöö Selts. Näituse peateemaks on Vormsi meeste käsitöö ning eesmärgiks on tutvustada Vormsi traditsioonilist meeskäsitööd.

Kuna Vormsi meri, metsad, aiad ja talud pakuvad palju võimalusi Vormsi oma retseptide ja roogade loomiseks, siis on ka sel aastal kultuuripäeval traditsiooniline Vormsi oma toidu tutvustus.

Õhtul etendub Sofia Joonsi ja Kristiina Ehini Vetelkõndijad ehk Vormsi perestroika, mis räägib arhailise ja maailmas ainulaadse rannarootsi pilli hiiukandle eluloost ja tema saatuslikust kohtumisest Vormsi legendaarse usujuhi ja hiiukannelde põletaja Lars Johan Österblomiga. Etendus algab kell 19.30 rahvamajas.