Igaüks saab ise Keskkonnaportaalist järele vaadata, kas tema kodu on üle 2000 inimesega reoveekogumisalal (vt Andmed/kaart/kaardikihid/vesi/veekasutus/ reoveekogumisala). Kes aga ise on vabatahtlikult loobunud ühiskanalisatsiooniga liitumisest, peab jätkuvalt kasutama purgimisteenust vabal turul pakutavatel tingimustel.

Ühisveevärgiga liitumine on osale kohustuslik

Uue ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseadusega tekib kohustus liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga neil inimestel, kelle elukoht on kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas määratud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetavasse alasse. Seda eeldusel, et välja on ehitatud nõuetekohane liitumispunkt. Liitumistähtaja leiab igaüks oma kohaliku omavalitsuse (KOV) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavast. Kui seal tähtaega märgitud pole, tuleb liituda nelja aasta jooksul kinnistu liitumispunkti valmimisest arvates. Liitumiskohustust pole ainult neil, kelle individuaalsed lahendused reovee kogumiseks ja/või puhastamiseks ning joogivee saamiseks on nõuetekohased.


Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid