Põllumajandus- ja toiduameti toiduosakonna peaspetsialisti Kaisa Orgusaare sõnul tuvastati porgandis taimekaitsevahendi jääki potentsiaalselt ohtlikus koguses.

Kokku saabus Eestisse üle 7 tonni porgandeid, mis sisaldasid taimekaitsevahendi Fenamiphos jääki.

„Ettevõtet kohustati tooted turult tagasi kutsuma ning edastama ametile vajalikud dokumendid. Ettevõte pole kõiki vajalikke dokumente ametile edastanud, kuid loodame, et teeb seda peatselt ning kutsub saastunud tooted turult tagasi,“ selgitas Orgusaar.

Kokku saabus Eestisse üle 7 tonni porgandeid, mis sisaldasid taimekaitsevahendi Fenamiphos jääki. Tuvastatud kogus võib olla ohtlik inimese tervisele.

Kui toode, mis ei vasta toiduohutusnõuetele, on tarbijani jõudnud, siis on toidukäitleja õigusaktist tulenev kohustus anda tarbijatele tõhusat ja täpset teavet toote kõrvaldamise põhjuste kohta. Samuti toimetab toidukäitleja tarbijatele juba tarnitud tooted vajaduse korral tagasi.