Meie meeskond toetab mitmekesiste tegevuste kaudu Eestis elavate erinevatest rahvustest inimeste koostegutsemist ja rahvuskultuuride väärtustamist, eesti keele ja kultuuri tundmaõppimist, Eestisse töötama või elama tulnud inimeste kohanemist ning Eestist pärit inimeste kodumaale naasmist ja ülemaailmse kogukonnana toimimist.

Oleme toetanud ja toetame ka edaspidi Vaba Lava nagu teisigi lõimumisse panustajaid – lähtuvalt tingimustest, mis on seatud riigieelarvelise raha kasutamisele. Taotlusvoorude puhul tähendab see, et toetust saavad kõrgema hinnangu pälvinud taotlused pingerea alusel ja ettenähtud eelarve piires.

Tänavu mais oli Vaba Lava üks paljudest organisatsioonidest, kes taotles toetust Ida-Virumaa lõimumist edendavate kultuuri- ja spordisündmuste korraldamiseks Kultuuriministeeriumi algatatud taotlusvooru raames. Toetusteks oli ette nähtud üks miljon eurot, kuid huvi oli viis korda suurem – tähtajaks laekus 50 taotlust kogusummas 5 172 910,41 eurot. Taotlusi hindasid kõigile teadaolevate hindamiskriteeriumite alusel hindajad, kelle seas ei olnud sihtasutuse töötajaid. Nende ettepanekul said toetust 11 taotlust. Kui vahendeid oleks olnud rohkem, siis oleksid toetust saanud nii Vaba Lava kui ka paljud teised taotlused.