Eakatele, (õpi)lastele ja puudega inimestele jääb bussisõit maakonnaliinidel endiselt tasuta.