„Liiklejatel on oluline meeles pidada, et suurim lubatud piirkiirus ei ole alati ohutu kiirus. Kindlasti tuleb talvisel perioodil jälgida tee- ja sõiduolusid ning valida sellele vastav kiirus,“ ütles Transpordiameti liiklusjuhtimiskeskuse juhataja Siim Vaikmaa. „Talviste teeolude korral tasub möödasõitu vältida, ent kui on vaja seda teha, siis tuleb arvestada, et möödasõit on võib võtta oluliselt rohkem aega.“

Vaikmaa lisas, et kuna 2+1 teedel on möödasõidurajad piiratud pikkusega, siis tuleks seda ohtlikku manöövrit vältida. Ka 2+2 teedel võib möödasõidu sooritamisel teekatte libedus erinevatel sõiduradadel olla erinev.

Suurem oht

Talveks jääb kehtima piirkiirus kuni 110 km/h kokku 197,5 kilomeetril ja 100 km/h kokku 151,3 kilomeetril. Suurem kiirus kehtestatakse neis kohtades, kus liikluskeskkond on selleks valmis. Neil lõikudel, kus on suurem oht metsloomade ja jalakäijate õnnetusteks, jäetakse talveks kiirus 90 km/h.

Tallinna–Narva maantee 2+2 lõigul alates Maardust kuni Aaspereni tänavu kiirust üle 90 km/h ohutuse kaalutlusel ei tõsteta. „Tallinna–Narva maanteel mõjutavad kiiruspiirangut mitmed asjaolud: valdavas osas ei ole takistatud metsloomade teele pääsemine, samuti on teel palju vasak- ja tagasipöördeid ning jalakäijad ületavad bussipeatuste piirkonnas teed,“ selgitas Vaikmaa. Lisaks avaldab mõju ka madalam liiklussagedus Lääne-Virumaal, mistõttu eriti teisel sõidurajal libedustõrje materjalid ei tööta nii efektiivselt kui suurema liiklussagedusega teelõikudel.

Kiirust tuleb alandada, sest temperatuuride langus toob kaasa suurema libeduseohu. Et ohutult sihtpunkti jõuda, tuleb sõidukijuhtidel valida teeoludele vastav sõidukiirus ning ohutu sõidustiil. Talviselt libe tee vajab sõidukijuhtidelt suuremat tähelepanu ja teiste liiklejatega arvestamist. Lisaks võimalikule libedusele muudab liiklemise ohtlikumaks ka suur pimeda aja osakaal.

Soovitame enne sõidu alustamist vaadata teeolusid portaalist www.tarktee.ee. Enne talve tuleb sõidukijuhtidel üle vaadata oma auto ja selle varustus. Oluline on sõita tehniliselt korras ja talvehooajaks ettevalmistatud sõidukiga. Kontrollida, et pidurid, tuled ja kojamehed oleksid töökorras.

Hiljemalt alates 1. detsembrist peavad kõikidel sõiduautodel all olema talverehvid.