Näiteks 2021. aasta parimaks metsamajandajaks valitud Gunnar Lepasaar kuulis tema maadele loodavast lendorava kaitsealast üksnes seetõttu, et esitas metsateatise, mis 28 kuuks peatati.