Küsimusi on palju, kuid vastuseid vähe. Läti näiteks ei soovi ning juba eelmisest aastast kehtib elamisloa uuendamisel tingimus, et inimesed peavad sooritama läti keele eksami tasemel A2. Seejuures on tegu tasemega, mis hõlmab vaid igapäevaseid väljendeid.