Ettevõtetest omavad vanasõidukeid ennekõike pigem muuseumid ja oleme juba eelnõu seletuskirjas välja toonud, et koos kultuuriministeeriumiga töötame välja meetmed ametlikult tegutsevate muuseumide maksukoormuse leevendamiseks. Plaan on luua toetusmeede, millega hakatakse vanasõidukite ja museaalide omanikele nende tasutud mootorsõidukimaksu tagantjärele kompenseerima, kui need on ka avalikkusele avalikult eksponeeritud.

LaitseRallyParki kodulehe andmetel nemad muu põneva hulgas just vanade ja väärikate autode tutvustamisega avalikkusele tegelevad, seega on planeeritud leevendav meede just neile suunatud.

Kultuuriministeerium sellega praegu tegeleb ja kompensatsiooni täpsed tingimused lepitakse kokku koostöös Eesti vanatehnika klubide liiduga. Palun kõigil muuseumidel pisut kannatust see ära oodata. Enne ei ole mõtet hakata spekuleerima maksu võimalikku suurust.