Hiljem lisas Võrklaev, et tegu on valeinfoga ning vanasõidukite mootorsõidukimaks ei tule ulmeline.

„Oleme kokku leppinud ja see sai kirja ka seaduseelnõusse, et koostöös kultuuriministeeriumiga töötame välja meetme, millega hakatakse vanasõidukite ja museaalide omanikele nende tasutud mootorsõidukimaksu tagantjärele kompenseerima,“ selgitas rahandusminister. Ta lisas, et selle eelduseks on, et sõidukid on ka avalikult eksponeeritud.

Kuna läbirääkimised meetme täpsete tingimuste üle koostöös kultuuriministeeriumi, eramuuseumide esindajate ja Eesti Vanatehnika Klubide Liiduga alles algavad, pole meetme kohta veel täpsemat infot jagada.

„Muuseumide mure on mõistetav, kuid ootame kõigepealt läbirääkimiste tulemused ära. Ka meie soovime ajalugu säilitada ja et muuseumid saaks jätkuvalt oma vanu ja põnevaid autosid avalikkusele tutvustada ja maksustamisel me sellega ka arvestame,“ kinnitas rahandusminister.

Eraisikute kasutuses olevate vanasõidukite maksu suurus on vanusekordaja mõjul 20 aastat ja vanemate sõidukite puhul alati üksnes 50 eurot aastas – keegi ei maksa sellest rohkem.