Ühtlasi kordas Kremli peremees, et tema pole tuumarelvast juttu alustanud, seda teevad Lääne meedia ja Lääne poliitikud. Ja kui Venemaa midagi vastu ütleb, siis kohe räägitakse, nagu ragistaks tuumarelvaga. „Meie ei ragista.“