Karu näinud liikleja Kaisa Hanko postitas sellest vahejuhtumist ka TikToki video. Kaisa selgitas: „Loodame, et mõmmibeebi saab ilusti metsa tagasi. Andsime kohe info ka edasi riigiinfo telefonile 1247“.

Kuidas loomad üle tee saavad?

Ulukirajatiste hulka kuulub lisaks ökoduktidele ja tunnelitele muudki taristut.

Loomade kasutuses on veel kallasrajad, kuivad truubid, köisteed. Eraldi on tunnelid ehitatud konnadele ja kallasrajad kahepaiksetele. Loomade liikumist takistavad mõnel pool ulukitõkkerestid.

Teeületuskohtade kõrval asuvad veel piirdeaiad, ulukitarad ning tagasihüppekohad (loomadele aia lõppemise kohast 50–100 meetri kaugusele rajatud väljapääs aedadega piiratud teetrassilt). Need on ulukiaia seespool, piki aeda paiknevad kaldrajad, mis lasevad loomadel liikuda aia ülemise ääre kõrgusele ning siis üle aia välja hüpata.

Samas on takistatud loomade vastupidine liikumine. Lahendused on mõeldud suuremate loomade tarbeks. Suurtele sõralistele on soovitatud tagasihüppekohtade kõrguseks mitte rohkem kui 1,7–1,8 m.

Üle mitmerajaliste maanteede on rajatud ka samatasandilisi teeületuskohti. Need asuvad tavaliselt seal, kus liikluskoormus on suhteliselt madalam või siis on peatselt plaanis suurem tee-ehitus.