Enamik Johanna sõpru ja ka parim sõbratar on pärit Kivilinna gümnaasiumist.

“Sellist tutvuste pagasit, nagu siit majast, kuskilt mujalt naljalt ei leia,” kinnitab tüdruk.

Suur osa Kivilinna gümnaasiumi klassidest on viie paralleelklassiga, kokku 55. Direktor Ants Serki sõnul on kõik klassid omanäolised ja erineva õppekavaga ning kooli üks eesmärke on leida ja arendada iga õpilase andeid.

“Suure kooli eelis seisnebki valikute rohkuses,” rõhutab Ants Serk. Nii saab Kivilinnas tudeerida kõiki tähtsamaid võõrkeeli ja meediat, tehnikat ja merendust, keskkonnateadusi ja spordi­õpetust.

Suurt tungi oma kooli – mis ei kuulu ju avalikkuses eliitkooliks nimetatute sekka – põhjendab direktor tugevate õpetajate ning heal tasemel euroopaliku hariduse andmisega.

“Kindlasti on põhjuseks ka riigieksamite head tulemused ja edukas sissesaamine kõrgkoolidesse, kuhu pääsevad ka meie keskpäraste võimetega vilistlased,” lisab Ants Serk.

Johanna Joosep ei kujuta ette, et peaks käima koolis, mille õpilaste üles lugemiseks piisab kahe või lausa ühe käe sõrmedest. Ainuüksi tema enda klassis on õpilasi 29.

“Väikese kooli pluss on võib-olla see, et õpetajad jõuavad rohkem iga lapsega tegelda,” oletab tüdruk. “Suures koolis peame rohkem ise hakkama saama, kuid minu meelest on see pigem positiivne, sest õpetab eluga toimetulekut – on hea elukool.”

Aga närvid – kas need ei kipu pidevas lärmis, mida ligi poolteist tuhat last usinalt tekitavad, katkema?

“Meie koolis on lausa uskumatult vaikne,” kummutab Johanna kahtlusi. Vaikuse põhjus olevat imelihtne – Kivilinna gümnaasium tegutseb kahes eraldi hoones ning pooled lastest õpivad ühes, pooled teises majas. Ning umbes 700 õpilast ei tee tüdruku ega ka direktori kinnitusel mingit erilist lärmi.


Suured ja väikesed

- Järvselja algkoolis on 2 õpilast, 1 liitklass ja 1 õpetaja.
- Tartu Kivilinna gümnaasiumis on 1450 õpilast, 55 klassi ja 104 õpetajat.

Teised väiksemad:

- Vihula algkool – 4 õpilast
- Massiaru algkool – 5 õpilast
- Ruhnu põhikool – 7 õpilast
- Naha algkool – 8 õpilast

Teised suuremad:

- Viimsi keskkool – 1360 õpilast
- Tallinna 21. kool – 1207 õpilast
- Tartu Mart Reiniku gümnaasium – 1072 õpilast
- Tallinna Gustav Adolfi gümnaasium – 1060 õpilast