Oluliselt on kahanenud ka kartuli kasutamine loomasöödana. Kui varem läks veidi üle 30 tonni aastas loomasöödaks, siis nüüd anti loomadele kartuleid 12 397 tonni.