Kui see oleks Väike-Maarja vallavanema Olev Liblikmanni teha, jääks Aavere hooldekodu rahvas sinnasamasse, kus ta praegugi on ega koliks kuskile.

“See on kuritegu!” ei varja Liblikmann oma pahameelt. “Riik ei tohi meie klientide ja töötajatega nii käituda!”

Kui teostuvad ASiga Hoolekandeteenused ning sotsiaaliministeeriumi hooldekodude reorganiseerimise kava, siis 12 aasta pärast ei ole Eestis enam ühtegi suurt erihooldekodu nagu praegu, vaid inimesed elavad kuni kümnekohalistes uutes majakestes.

Liblikmann ei ole tegelikult vastu uutele hoonetele, vaid uuele asukohale.

Täismahus artiklit saab lugeda ajalehest Maaleht.