Samast programmist said toetust 13 381 krooni Imavere lasteaed Mõmmi projektile „Oma silm on kuningas“, et külastada Tartu Zooloogia muuseumi ja Taru Botaanikaaeda. Lisaks sellel valmib Mõmmipere looduskalender ja soetatakse õppevahendeid.

Imavere Põhikool käis oma silmaringi arendamas ja teadmisi omandamas Pokumaal, saades toetust 12 065 krooni.

Imavere lasteaed Mõmmi sai suvel valmis ka IV rühmaruumi ja välja vahetatud rühmaruumide uksed. Projekti kaasrahastas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmist 285 322 krooniga, valla omaosalus 50 351 krooni. Ehitustöid teostas Micro Ehitus OÜ. Tulevikus on lasteaias plaanis veel renoveerida köök ja ventilatsioonisüsteem.

Ettevalmistustööd käivad Imavere sotsiaalmaja ehituseks.

Sotsiaalmaja ehitus rahastatakse meetmest“ Kohalike avalike teenuste arendamine“. Eeltaotlus on saanud Siseministeeriumi poolt positiivse vastuse summas 7 200 000 krooni, sellel lisandub omafinantseering summas 1 421 186 krooni. Põhitaotlus esitatakse selle aasta viimases kvartalis ja projekt viiakse ellu 2011 aastal.

Mitmed mittetulundusühenduste projektid on saanud ka rahastuse ja on osaliselt ellu viidud.

Spordiklubi Imavere said toetust PRIA programmist 3.2. Selle projektida ehitatakse Imaverre tenniseväljak.

Leader meetme projektide elluviimisest kirjutame järgmises vallalehes.

Imavere vallas esitasid 3 lasterikast peret Kredexile taotluse kodutoetuse saamiseks. Toetust lasterikastele peredele rahastatakse riiklikult. Projekti eesmärk on lasterikaste perede eluasemetingimuste parandamine.

Toetust anti järgmistele tegevustele: eluaseme püstitamine, laiendamine, rekonstrueerimine ja ostmine ning eluasemelaenu põhiosa tagasimaksmine, tehnosüsteemide ja võrkude rajamine.

Toetust taotles sel aastal 758 peret üle Eesti, toetust said 279 peret. Eelnevatel aastatel on saanud Imavere vallast toetust 2 peret.