Naabrivalve on paljudele teada ja tuntud sõna. Väga levinud on n-ö mitteametlik naabrivalve, kus elanikud aeg-ajalt naabri elamisel silma peal hoiavad ja vajadusel üle aia või ukse suhtlevad. Ligi 11 aastat on Eestis tegutsenud Eesti Naabrivalve ühing, mis tutvustab naabrivalve liikumist, kus tegevused võrreldes eelkirjeldatuga koordineeritumad ja koondatud katusorganisatsiooni alla.

Lühidalt naabrivalve sisust

Naabrivalve tegevuse võib kokku võtta sõnapaariga – kui märkad, siis reageeri! Eesti Naabrivalve ühing koostöös politsei ja teiste organisatsioonidega saab õpetada ja juhendada, kuidas erinevates olukordades reageerida ja käituda. Oluline on see, et me kahtlastest olukordadest (tundmatu auto pikemat aega maja ees, võõrad trepikojas jne) lihtsalt mööda ei kõnniks. Mida varem kahtlustest teatada, seda suurem on võimalus kuriteo ärahoidmiseks. Tänu naabrivalvele väheneb kindlasti anonüümsus teie piirkonnas ning võõrast inimest või kahtlast tegu on oluliselt lihtsam märgata.

Üsna tihti küsitakse, et mismoodi see naabrivalve praktiline tegevus välja näeb, et kas peab naabrit ööpäev läbi aknast piiludes valvama hakkama? Seda võib ju ka teha, aga see ei ole naabrivalve põhiülesanne. Oluline on hoolida ja kui midagi märgatakse, kokku lepitud viisil tegutseda. Ja kui ikka väga valvata tahetakse, siis soovitame valvata ümbruskonda, mitte naabrit. Näiteks teha naabritega oma piirkonnas vahest pikemaid jalutuskäike, et oma silmadega veenduda eluolu rahulikkuses. Ja kui siis midagi märgatakse, sekkuda vastavalt olukorrale ja oma ettevalmistusele.

Kas sellest on tõesti kasu?

Naabrivalve tulemuslikkus ja kasu sõltub eelkõige naabrite aktiivsusest ja tegutsemistahtest. Meie ise seda kasu saamegi tekitada ja midagi keerulist selles ei ole – suhtlemine ja koostöö oma naabritega on esimeseks eelduseks, et naabrivalve mingeid tulemusi annaks. Võib-olla tasuks mõnikord mõelda ka sellele, et ehk vajame ise juhtumisi naabri abi, sellisel juhul tahame ju küll, et meid aidatakse. Ja loodame väga, et see abi võikski jääda soola küsimise valdkonda, mitte mõne julma kuriteo puhul abi ootamisse.

Naabrivalves osalemine on igapäeva elu osa - võib öelda isegi, et täna üle maailma mitmekümne miljoni inimese eluviis. Naabrivalve raames on kindlasti koosolekuid ja infovahetust, kuid põhiline on ikka see, et inimesed hooliksid, suhtleksid omavahel, märkaksid kahtlasi tegevusi/inimesi ja reageeriksid vastavalt olukorrale. Kui tänava ääres on ühtäkki neli telliskivi, aeglaselt mitmendat korda sõitev auto, võõrad trepikojas – kui selliseid asju märgata, infot naabritele, politseile või mujale, kokku lepitud kohta edastada, siis nii sünnibki turvalisus - koostöös loodud väärtus.

Kuidas liituda?

  • Koguge kokku naabrivalvega liitujate andmed – nimi, aadress, telefon, e-kiri, allkiri. Vastav blankett on üleval ka Eesti Naabrivalve koduleheküljel www.naabrivalve.ee
  • Valige endi hulgast naabrivalve sektori vanem;
  • Edastage naabrite andmed Eesti Naabrivalve ühingule, kas meili või posti teel, võimalik on kokku leppida ka kohtumine ühingu esindajaga;
  • Eesti Naabrivalve ühing koostab naabrite andmetest tabeli, kuhu lisatud ka politsei, kohaliku omavalitsuse ja teisi korrakaitset puudutavate organisatsioonide kontaktandmeid;
  • Sõlmime neljapoolse koostöölepingu, kus osapoolteks elanikud, kohaliku omavalitsus, Eesti Politsei ja Eesti Naabrivalve ühing.
  • Naabrivalve piirkond saab ühingult naabrivalve infomapid ja naabrivalve plakatid, mis tähistavad naabrivalve piirkonda.
  • Elanike huvi korral korraldame kokkusaamise piirkonna konstaabliga.

Naabrivalvega liitumine maksab ühe pere kohta 1 euro ning aastamaks on ka 1 euro. Nii, et ühe pere kohta on rahaline kulu 2 eurot aastas.

Naabrivalve liikmed saavad soodustusi ühingu koostööpartneritelt (Ergo Kindlustus, Assa Abloy jne), tasuta koolitusi turvalisuse teemadel ning igakülgset abi ja nõustamist oma kodupiirkonna turvalisemaks muutmisel.

MTÜ Eesti Naabrivalve kohta vaata lisa www.naabrivalve.ee

Lisainformatsiooni naabrivalve kohta saate Tiina Ristmäelt – tiina@naabrivalve.ee või telefonidel 652 2522; 513 6630. Julgelt võite naabrivalve teemadel pöörduda ka kohaliku politsei poole!