Jaoskonnakomisjoni koosseisu kuuluvad esimees ja kuni kaheksa liiget.

Pooled jaoskonnakomisjoni liikmetest nimetab linnavolikogu linnasekretäri ettepanekul ning ülejäänud liikmed valimistel osalevate erakondade poolt esitatud isikute seast.

Jaoskonnakomisjonides on kokku 1317 liiget, sealhulgas 1001 põhiliiget ja 316 asendusliiget. Erakonnad esitasid jaoskonnakomisjonidesse kokku 417 liikmekandidaati, sh Eesti Keskerakond ning

Erakond Isamaaliit ja Res Publica Liit kumbki 132 kandidaati ehk liikme igasse valimisjaoskonda. Eesti Reformierakond esitas 64 , Sotsiaaldemokraatlik Erakond 61, Eestimaa Rahvaliit 16 kandidaat, Eestimaa Kristlikud Demokraadid 7 ning Erakond Eestimaa Rohelised 5 kandidaati.

Tallinna valmisjaoskondadesse kaasatakse üle 400 erakondade esindaja

Erakonnad esitasid Riigikogu valimisteks moodustatavate jaoskonnakomisjonide liikmekandidaatideks kokku 418 inimest.

„Erakondade huvi oma liikmete kaudu valimiskomisjonide töös osalemise vastu on seega äärmiselt suur,“ tõdes Tallinna linna valimiskomisjoni esimees Toomas Sepp. „Riigikogu valimiste läbiviimiseks on moodustatud 132 valimisjaoskonda, seega kandideerib valmisjaoskonna töös osalema üle kolme erakonnaesindaja ühe jaoskonna kohta.“

Nii Eesti Keskerakond kui ka Isamaa ja Res Publica Liit esitasid mõlemad 132 kandidaati - ühe kandidaadi iga jaoskonna kohta. Reformierakond esitas 65 ning Sotsiaaldemokratlik Erakond 61 liikmekandidaati. Rahvaliit soovib osaleda jaoskonnakomisjonide töös 16, Kristlikud Demokraadid seitsme ning Rohelised viie esindajaga. Sel korral on jaoskonnakomisjonides rekordarv erakondade esindajaid, seni on kandidaatide arv jäänud 350 piiresse.