Järgmisena oli volikogu ees aasta üks tähtsamaid dokumente - Põlva valla 2011. aasta eelarve. Eelarve oli volikogu laual juba teist korda, läbinud arutelu komisjonides ning volikogu otsutas kinnitada 2011. aasta eelarve ja alustada kinnitatud dokumendi alusel tööd.

Seoses eurole üleminekuga, viidi kooskõlla valla eelarvest makstavate eraõiguslike spordiklubide tegevustoetuste rahaühikud.

Muudeti ka kohanimede määrust, kus mõned teed said sobivama nime. Otsustati valla teede nimekirja mitte võtta Piibeleht Arenduse teed. Kinnitati detailplaneering Pargi A-6 Peri külas.

Ühe suure teemana kanti volikogule ette Põlva linna ja valla ühise sotsiaalse töö arengukontseptsioon. Tegu on piirkonnas läbiviidud uuringute ja paljude inimeste koostöös valminud dokumendiga ajavahemikuks 2009-2011. Projekti tutvustasid Marju Selg ja Mari-Riina Terna (kogu projekti juht). Tegu on väga mahuka dokumendiga, tänu millele said selgemaks paljud piirkonna probleemid ja suunad sotsiaalvaldkonnas. Arenguid saab juhtida läbi selle dokumendi kuni aastani 2020. Tegemist oli esimese lugemisega ja paljudes volikogulastes tekitas see teema ka küsimusi. Järgimisel istungil nii linnas kui vallas tuleb see dokument vastu võtta või tagasi lükata.

Volikogu lõppes avalduste ja lahtise kõnetooliga. Oli pikk ja väsitav istung.