Valimispäeval hääletamine

Riigikogu valimispäev on 6märts kella 9.00-20.00. Valimispäeval saab hääletada üksnes oma elukohajärgses valimisjaoskonnas ning vajadusel ka kodus.

Nõmme linnaosa moodustab koos Mustamäe linnaosaga riigikogu valimistel valimisringkonna nr 3.

Täpsem info valija elukohajärgse valimisjaoskonna kohta on valijakaardil, mis saadetakse valijale tema registreeritud elukohta. Kui valija on tellinud endale elektroonilise valijakaardi, siis paberkandjal valijakaarti koju ei saadeta. Infot elukohajärgse valimisjaoskonna asukoha kohta saate ka Nõmme linnaosa valitsuse rahvastikuregistri osakonnast telefonil 645 7305.

Kodus hääletamine

Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist oma kodus. Kodus hääletamine toimub ainult valimispäeval, s.o 6. märtsil. Kodus hääletamise korraldamiseks esitab valija hiljemalt 6. märtsil kell 16.00 Nõmme linnaosa valitsusele või jaoskonnakomisjonile kirjaliku taotluse, milles tuleb märkida valija kodus hääletamise taotlemise põhjus.

Täpsema informatsiooni kodus hääletamise avalduste esitamise kohta saateNõmme linnaosavalitsuse rahvastikuregistri osakonnast telefonil 645 7305.

Eelhääletamine

28. veebruarist 2. märtsini kella 12.00-20.00 saab eelhääletada nii elukohajärgses valimisjaoskonnas kui ka väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda (Nõmmel valimisjaoskond nr 102, Turu plats 2).

Valija asukohas hääletamine

Kui väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletada sooviv valijaterviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonnas asuvas hääletamisruumis, võib ta kuni 2. märtsini kella 16.00-ni esitada kirjaliku taotluse oma asukohas (nt haiglas, hooldekodus) hääletamiseks asukohajärgsele linnaosavalitsusele või lähimale väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda eelhääletamist korraldavale jaoskonnakomisjonile.

E-hääletamine

Elektrooniline hääletamine võimaldab valijal hääletada selleks valimisjaoskonda minemata. Elektrooniline hääletamine algab 24. veebruaril kell 9 ja kestab ööpäevaringselt kuni 2. märtsini 2011 kella 20ni. Täpsem teave elektroonilise hääletamise kohta on kättesaadav aadressiltwww.valimised.ee/ .

Üldiselt hääletamisest

Hääletussedeli saab valija jaoskonnakomisjonilt isikut tõendava dokumendi aluselIsikut tõendav dokument on riigiasutuse poolt väljaantud dokument, millel on kasutaja nimi, sünniaeg või isikukood ja foto või näokujutis ja allkiri või allkirjakujutis (isiku tõendamiseks sobivad traditsiooniliselt isikutunnistus ehk ID-kaart, Eesti kodaniku pass, aga ka näiteks diplomaatiline pass, meremehe teenistusraamat, meresõidutunnistus jm).

· Hääletussedeli täidab valija hääletuskabiinis üksi ja iseseisvalt, kui see ei ole füüsilise puude tõttu võimalik, võib teda aidata tema palvel ja juuresolekul teine valija, kuid mitte tema elukohajärgse valimisringkonna kandidaat. Hääletamissedelile kirjutab valija selleks ettenähtud kohta ühe oma elukohajärgse valimisringkonna kandidaadi registreerimisnumbri, kelle poolt ta hääletab.

· Iga valija hääletab isiklikult ja seda õigust ei saa edasi anda (nt notariaalselt kinnitatud volikirjaga).

Põhjalikumat infot valimiste kohta saab Vabariigi Valimiskomisjoni koduleheltwww.vvk.ee/valijale ja Tallinna Valimiskomisjoni koduleheltwww.tallinn.ee/est/valimised/Tallinna-Valimiskomisjon

Valimisringkonna nr 3 (Nõmme ja Mustamäe linnaosad) kandidaadid:

Erakond Eestimaa Rohelised

Nr. Kandidaadi ees- ja perekonnanimi

124 Marek Strandberg

125 Kai Künnis-Beres

126 Heiki Valner

127 Raivo Stern

128 Tõnu Ploompuu

129 Annely Kallo

130 Allan Talu

131 Enno Poldre

132 Pelle Nuggis

133 Anne Artus

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Nr. Kandidaadi ees- ja perekonnanimi

247 Urmas Reinsalu

248 Siim Valmar Kiisler

249 Mart Nutt

250 Madis Kübar

251 Anneli Entson

252 Urmas Mardi

253 Imre Rammul

254 Andres Öpik

255 Matti Tarum

256 Jüri Saar

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Nr. Kandidaadi ees- ja perekonnanimi

372 Peeter Kreitzberg

373 Mart Meri

374 Kadi Pärnits

375 Lauri Laats

376 Anto Liivat

377 Tiia Tiik

378 Gerd Tarand

379 Piret Kruuser

380 Alar Sepp

381 Jaak Kangilaski

Eesti Reformierakond

Nr. Kandidaadi ees- ja perekonnanimi

497 Urmas Paet

498 Aivar Sõerd

499 Maret Maripuu

500 Raivo Järvi

501 Kaido Kaaberma

502 Mati Lukas

503 Õnne Pillak

504 Eero Merilind

505 Tõnu Meijel

506 Maris Liiders

Eesti Keskerakond

Nr. Kandidaadi ees- ja perekonnanimi

622 Jüri Ratas

623 Merike Martinson

624 Rainer Vakra

625 Margarita Tšernogorova

626 Igor Kravtšenko

627 Kalle Mihkels

628 Eha Võrk

629 Peeter Mardna

630 Mark Levin

631 Eduard Toman

Vene Erakond Eestis

Nr. Kandidaadi ees- ja perekonnanimi

726 Stanislav Tšerepanov

Eesti Iseseisvuspartei

Nr. Kandidaadi ees- ja perekonnanimi

742 Tarmo Kruusmägi

743 Kalju Mätik

Eestimaa Rahvaliit

Nr. Kandidaadi ees- ja perekonnanimi

768 Mati Väärtnõu

769 Oliver Vilba

770 Vladimir Afanasjev

771 Kaarel Jaak Roosaare

772 Dmitri Petrjakov

Erakond Eesti Kristlikud Demokraadid

Nr. Kandidaadi ees- ja perekonnanimi

847 Aldo Vinkel

Üksikkandidaadid

Nr. Kandidaadi ees- ja perekonnanimi

859 Toomas Trapido

869 Ragnar Nurmik

887 Henn Põlluaas