MNT elustiil ei ole meelelahutuslik üritus, tegemist on mobiilse noorsootöö mudeli ühe reaalselt nähtavama väljundiga, mille raames pakutakse kaubanduskeskuses hängivatele noortele alternatiive. Sellest tulenevalt ei ole korraldajate eesmärk kutsuda kaubanduskeskustesse võimalikult palju noori kokku, vaid me soovime kaasata juba harjumuspäraselt kaubanduskeskustes vaba aega veetvaid noori erinevatesse tegevustesse nn avatud huviringi põhimõttel.

Solarise keskuse kasuks osutus asjaolu, et meie linnaosade noorte kolmest nö lemmik kaubanduskeskustest (Viru, Solaris ja Kristiine) märkas mobiilse noorsootöö reide just Solarise turvameeskond, samuti olid nad kõige koostööaltimad. 2010 sügisel toimusid esimesed MNT elustiili alased läbirääkimised ja tänu meeldivale koostööle on MNT elustiil tänaseks saanud kahel korral toimuda just Solarise keskuses.

MNT elustiili kontseptsioonist tulenevalt oleme töötubade juhendajateks kaasanud oma ala professionaale, kes on huvitatud noortega tegelemisest ja suunamisest ning nõus seda tegema eelkõige vabatahtlikkuse põhimõttel. 17. märtsil 2011 juhendasid noori Reigo Ahven (muusika), Joel Kotsjuba ja D-Lux (tants), Õnne Rudi (make-up), Kristel Pinn ja Anne-Mari Pender (seksuaalkasvatus), Uku Sepsivart ja Danil Taro (disain). Töötubade vahendid on soetatud sponsorite ja eelarveliste vahendite abil, kahel korral on meie make-up töötuba sponsoreerinud L´Oreal Baltic SIA Eesti filiaal. Mõistvateks koostööpartneriteks on olnud ka Kino Artis ja Apollo Raamatupood, kes võimaldasid noortel kasutada omi ruume.

Korraldustoimkonna soov on MNT elustiiliga jätkata ja loodame, et sama meelt on ka meie koostööpartnerid. Usume, et me kõik koostöös suudame meie noortele jagada elujõuliste ja loovate inimeste saladusi. Tutvustada hoiakuid ja tehnikaid, mida saab enda arendamiseks kasutada. Sest see, millised on meie noored järgmisel aastal või kümne aasta pärast, sõltub valikutest. Soovime, et kõik noored leiavad oma stiili, julgevad teha õigeid valikuid ja särada!