Tegeldi kõigega alates prügikoristusest ja sorteerimisest kuni jääkmaterjalidest meisterdamiseni välja ning veedeti oma rühmaga üheskoos tegusalt aega.

Meisterdamise tulemusel valmis lasteaia rühma seinale lubaduste plakat kus väikesed maailmakodanikud andsid siiraid ja tõsiseltvõetavaid lubadusi nagu näiteks ütlen sõbrale ära viska prügi maha või sorteerin tulevikus prügi!

Nädala jooksul vesteldi üldse palju sellest, mis see prügi olla võiks ja tutvustati lastele prügi sorteerimise põhimõtteid. Lastele sai seeläbi arusaadavaks, miks on lasteaia prügimajas eraldi kast paberi ja papi jaoks, pakendikonteiner, biolagunevate jäätmete kast ning mistõttu ei segata lasteaias igapäevast olmeprügi ja toidujäätmeid. Nädala tippsündmuseks kujunes vaieldamatult paberi valmistamine vanapaberist. Need kes vanast paberist uue meisterdamisega on ise kunagi kokku puutunud, teavad, et alustada tuleb paberi tükeldamisest, leotamisest, mikserdamisest ja vedela paberimassi võrkraamile valamisest. Kuivanud paber tuleb triikida ja võibki paber asuda taaskasutuse teele.

 Meie lapsed valmistasid isetehtud paberist munadepüha kaarte. Praeguseks on selgunud, et osa lapsi on pannud oma vanemadki paberi valmistamist õppima. Niivõrd meeldivaks kujunes see tegevus laste jaoks. Heaks lõpetuseks keskkonnanädalale oli Keskkonnaameti tasuta kevadprojekti raames Piret Valge poolt läbi viidud õuesõppetegevus lastele, kus mängides, uurides ja erinevaid meeli tööle pannes saadi kevadega rohkem tuttavamaks ja õpiti tundma meie lasteaia õues kasvavaid taimi. See oli heaks meeldetuletuseks ka õpetajatele, et lastele loodusest rääkides tuleb kasutada ikka õigeid liiginimetusi (meil ei kasva õues kastan vaid hobukastan).

 Püüame mitte ainult keskkonnanädala raames, vaid ka igapäevaselt kujundada lastes keskkonnasõbralikku elustiili, õpetades neid tarbima vähem ja säästlikumalt, tootma vähem jäätmeid, pöörame tähelepanu prügi sorteerimisele ja taaskasutamisele. Lasteaiaõpetajad loevad oma töö edukaks, kui õnnestub levitada suhtumist, et inimene prügi märgates ise midagi ette võtaks. Samuti loodame, et laste kaudu saab ka täiskasvanuid keskkonnasõbralikumaks mõjutada.