Nõmme koolidel on omavahel head suhted, kõikide Nõmme koolide direktorid kuuluvad Tallinna Koolijuhtide Ühendusse, kuid omakorda on koondutud ka Nõmme ühendusse. Eks meil ole siin ikka ühised mured, probleemid ja kindlasti ka rõõmud. Nõmmel asub Tallinnas kõige rohkem põhikoole ning siinne elanikkond on mõistnud, et tugev põhiharidus on suur väärtus. Pannes lapse 1. klassi mõnda gümnaasiumi, ei ole garantiid, et laps pärast 9. klassi lõpetamist ikka edasi oma kooli 10. klassi pääseb. Ja kas ta üldse soovibki samas koolis õpinguid jätkata?

Koostöölepe kahe kooli vahel

Rahumäe põhikooli õpilastel on soovi korral võimalik tavaõppekavale lisaks oma silmaringi ja oskusi arendada kaunite kunstide klassides. Paraku polnud neil siiani Tallinnas ja tegelikult kogu Eestis olnud võimalust kompleksselt kaunite kunstide õppega jätkata. See tingiski Nõmme gümnaasiumi ja Rahumäe põhikooli koostööleppe sõlmimise.

Koostööleping sõlmiti juba 2010. aastal ning esimesed Rahumäe põhikooli lõpetanud õpilased, kes keskhariduse omandamist alustasid Nõmme gümnaasiumis, said jätkata õppimist nii teatrikunsti kui ka kujutava kunsti vallas. Tallinna kooliteatrite konkursil võitiski gümnaasiumide osas Nõmme gümnaasiumi teatritrupp - eks see näitabki edasiõppimise vajalikkust. Põhikool on ikka vundamendi ehitamise koht ja heale vundamendile on võimalik alati midagi ilusat ja head ehitada.

Ka tänavusel sügisel hakkavad paljud Rahumäe põhikooli lõpetajad gümnaasiumiharidust omandama Nõmme gümnaasiumis. Rõõmu teeb, et nüüd on neil võimalus jätkata kaunite kunstide õpingutega. Samuti on kõigil Nõmme gümnaasiumi õpilastel nüüd võimalus valida oma uurimusliku töö teema just kaunite kunstide valdkonnast, mis on uues gümnaasiumi õppekavas ette nähtud. Loodame, et ka teistest koolidest Nõmme gümnaasiumi õppima tulnud noored leiavad tee kaunite kunstide juurde.

Aga see on ainult üks osa koostööleppes. Juba eelmisel õppeaastal said Rahumäe põhikooli kunstiõpilased võimaluse oma kunstinäitus just Nõmme gümnaasiumis üles panna ja gümnaasiumi näitlejad esinesid Rahumäe õpilastele. Jääb vaid loota, et uuel õppeaastal jätkub õpilaste koostöö ühiste tegemistega.

Olen kindel, et pärast põhikooli lõppu on üks paremaid õpingute jätkamise võimalusi just kodulähedane Nõmme gümnaasium. Seal on oma õpinguid viimastel aastatel jätkanud paljud Rahumäe põhikooli lõpetajad (2008 - 8 õpilast, 2009 - 6, 2010 - 18 ja 2011 - 12).

Mõlema kooli juhtkonna sooviks on laiendada koostööd ka õpetajate seas. Ühised koolituspäevad, väljasõidud ja ainepäevad. Õpetajad võiksid mõne huvitava tunni või ürituse sõpruskoolis anda - eks mõlemas koolis ole, mida teisele esitada. Sellise koostööga on Rahumäe põhikoolis võimalik õpilasi ette valmistada gümnaasiumi astumiseks just nii, nagu koostööpartner seda soovib. Jääb loota, et sellisest koostööst on huvitatud ka teised Tallinna koolid.