Festivali korraldaja on MTÜ Inkotuba, kes igapäevaselt teenindab eakaid ja puudega inimesi ja kelle teenuseid kasutab üle 4000 inimese üle Eesti. Eakate Festivali ideed toetavad sotsiaalministeerium ja Eakate Poliitika Komisjon.