Mul on väga hea meel meie haridusasutuste käekäigu üle. Viimasel ajal on toimunud palju mõttetalguid ja koosolekuid, kus teemaks haridusreform. Mitmed omavalitsused Pärnumaal seisavad raskete valikute ees - laste arv vähenab, koole tuleb reorganiseerida, koolid juba on või tuleb sulgeda. Tahkuranna koolis läks sel aastal kooli 5 last, ning laste arv püsib stabiilsena, Uulu Põhikoolis aga laste arv suurenes võrreldes eelmise aastaga. See näitab seda, et meie haridusasutused teevad head tööd ja lapsevanemad usaldavad meile oma laste õpetamise. Tahan tänada esimesse klassi astunud laste vanemaid usalduse eest oma laste kooliteel. Usun, et tegite hea valiku.

Tahkuranna Lasteaed Algkooli koosseisu kuuluv Võiste lasteaed saab sel kuul 30. aastaseks. Tähtsa juubeli tarvis rekonstrueerisime lasteaias 4 ruumi, milledest üks vajas rekonstrueerimist Tervisekaitse nõuete täitmiseks. Ehitustööd teostas Termokar OÜ ja ruumid sisustas mööbliga Võiste kohalik ettevõte GB Grupp OÜ. Ehitustööd läksid maksma ca 15 tuhat eurot

Sügise saabudes on lõppemas mitmed ehitustööd vallas. Kohe on lõppemas trassitööde ehitus Reiu teel ja Uulu keskasulas. Tänaseks (02.09.) on jäänud teha veel väike osa taastamistöödest. Ehitajad, eriti Viimsi Keevitus AS on Reius terve suve vaeva näinud vesiliiva ja liigveega. Sellest katsumusest on ehitaja siiki elanike ja valla õnneks üle olnud ja trassiehituse tööd lõpule viinud. Reius rajas ehitaja vee- ja kanalisatsioonitrassid ning paigaldas reoveepumpla. Uulus veetrasside rekonstrueerimisel oli peatöövõtjaks Terrat AS, kuid alltöövõtjana tegi enamuse töödest hoopis OÜ Nurme Teedeehitus. Lisaks aitas Nurme Teedeehitus taastamistöödega nii Viimsi Keevitus AS-i kui Uulus kaugküttetrasside rajajat. Trasside ehitus läheb kokku maksma ca 420 tuhat eurot. Sellest valla omaosalus ca 115 tuhat eurot.

Koostöös Pärnu Linnavalitsuse ning OÜ-ga Üle sai mustkatte Kalevi puiestee osa, kus ääres asuvad Tahkuranna valla territooriumil asuvad ca 20 elamut. Ehitus läks maksma ca 17,5 tuhat eurot. Teele ja mahasõitudele pandi peale ca 10 cm paksune freesasfalti kiht ja pinnati 2,5 kordse pindamisega üle.

Kohe peale 20. augusti pidupäeva tähistamist alustasime koostöös Muinsuskaitseametiga Pätsi platsil ausamba puhastustöödega. Taotlesime lisaks omafinantseeringule kaasabi ka kraavide puhastamiseks ja stendi paigaldamiseks, kuid kahjuks nendeks töödeks sellel aastal raha ei saanud. Sellegipoolest suur tänu Muinsuskaitseametile, varem nii suures ulatuses abi pole nende poolt olnud ajalooliselt tähtsa koha hooldamisel.

20. augustil toimus Tahku Tare territooriumil Hapukurgifestival. Olenemata väikesest vihmast läks üritus väga hästi korda. Külastajaid oli piisavalt, kauplejaid ja muud tegevust külastajatele enam kui eelmisel aastal. Veel mõned edukad festivalid ja sellest kujuneb üks valla visiitkaartidest. Hapukurgifestival on väga hea näide, kus alt (inimestelt endilt) tulnud idee on viidud teostuseni. Selliste ürituste puhul suudavad paar aktiivset inimest palju rohkem ja edukamalt ära teha kui ülevalt (vallast) korraldatud üritused. Eriline tänu MTÜ Tahkurandlasele, eriti Raili Mengel-Sünt´ile ja MTÜ Tahkuranna Naisseltsile. Head kooliaasta algust kõigile!