Eelmisel õppeaastal kirjutasime jätkuprojekti, mille eesmärgiks oli Võru linna lasteaedades käivate koolieelikute väärtushinnangute ja käitumisharjumuste kujundamine keskkonnasäästlikuks Võru lasteaia Päkapikk loodusrajal toimuvate keskkonnaalaste õuesõppetegevuste kaudu. Tänu projektile saimegi oma õuesõppeklassi ja mitmeid teisi keskkonnaharidust toetavaid vahendeid ning võimaluse võõrustada oma loodusrajal linna lasteaedade koolieelikuid ja õpetajaid.

Septembris tutvustasime oma õpperada ja käimasolevat projekti linna lasteaedade õpetajatele, kuu lõpus käisid koos õpetajatega Päkapiku loodusrajal puid uurimas kõigi Võru linna lasteaedade koolieelikud. Esmalt tutvusid nad meie loodusraja kuue puuga: pärna, tamme, kase, vahtra, kastani, õunapuuga. Puude uurimist juhendasid RMK spetsialistid Eve Lillepuu ja Kristi Toom, tegevuskeskustes tegutsesid Päkapiku lasteaia õpetajad. Lapsed said mõõta puu kõrgust "karjapoisi" meetodil (kõnnid nii kaugele puust, kuni kummardudes näed kahe jala vahelt puu latva), puu jämedust erinevaid meetodeid kasutades, teha molbertitel puulehe trükiga pilte, koostada oma rühma herbaarium, kinnistada oma teadmisi töölehtede kaudu. Lapsed olid aktiivsed tegutsejad. Huvi oma tegevuse ja selle õnnestumise vastu oli koolieelikutel suur.

Põnevust lisas teekond läbi linna ja uus keskkond. Ehk maitsesid päkapikkude korjatud jõhvikadki pare-mini, kui kodused marjad! Loodame, et õpetajad arendasid teemat edasi oma igapäevaste tegevuste kaudu, sest õppepäevalt said nad kaasa selleks vajalikku lisamaterjali ja küllap on õpetajatel endalgi ideid varnast võtta.

Päkapiku lasteaia pere ise kasutab õuesõppeklassi oma igapäevaseid tegevusi läbi viies - lapsed meisterdavad looduslike materjalidega, kuulavad vihmasabinat, uurivad, jutustavad, mängivad. Siin saab kuulata linnulaulu, tuulekohinat, lehesahinat. Kõik see aitab looduse tunnetamisele kaasa, tekitab huvitavaid küsimusi, millele saab arutledes leida vastuse. Nii hakkab laps varakult loodust märkama, looduse vajalikkust väärtustama ja hoidma. Tänu puhtale loodusele oleme meie ise tervemad, reipamad ja õnnelikumad.