Daniel-Eerik Sillamets

"Lugemine on huvitav. Lugemine annab palju teadmisi. Kuidas loomad elavad? Mis on hea, mis on halb?"
Karin Kudrjašova, Valeria Getman

".......Lugedes saab ka nalja ja see on nii tore"
Lisette Tint

".......Minule meeldib lugeda veel sellepärast, et ma oskan seda väga hästi. See on väga tore tegevus"
Anna-Louise Priks

"Leiutajate küla Lotte" on minu lemmikraamat. Loodan, et ka minul on kunagi ees nii huvitavad seiklused!"
Maria Kelder

"Meeldib lugeda, sest raamatutes on põnevad jutud. Ma kujutan enda peas ette, mis seal toimub. Mul tulevad head tunded, kui ma loen raamatuid"
Ekke Ruutopõld

Nii arvavad lugemisest teise klassi osa lugemisringi õpilastest. See on nii tore, et need lapsed on leidnud tee raamatute maailma ja tunnevad lugemisest tõelist naudingut. Lugemisringis püüame oma lugemishuvi edasi arendada. Selleks teeme ise etteantud lausetest või sõnadest uued luuletused, kujundame need ja kanname kaaslastele ette, õpime, kuidas koostada jutte nii piltide kui küsimuste järgi, mängime, nuputame, mõistatame, teeme ise raamatuid jne. Ülemöödunud aastal oli lugemisringis lausa kaks suurepärast omavalmistatud raamatute kirjutajat - Pauliine Mitt ja Elo- Mari Truupõld. Need raamatud olid väljanäitusel ka Toila raamatukogus.

Miks siis on lugemine tähtis?

"Me harjume hästi kõnelema, kui loeme sageli neid, kes on hästi kirjutanud"
Voltaire

"Lugemiskultuur on iga rahvakultuuri ja üldkultuuri alus."
Juhan Sütiste

"Sõna on maagiline olend, mis äratab kujutlusi"
Lehte Hainsalu

"Lugemine on uurimine, töö ja lõbu ühekorraga. Ta on väärt, et pühendada talle kogu elu"
Mihkel Mutt

"Kui leidsid hea raamatu, loe seda andumusega ja kallista iga tarka mõtet, seisata imetledes väljenduse ilu ja tõe sügavuse ning põhimõtete ütluse eest, selline sõprus väärib eluaegset ustavust"
Teedy Tüür

Kahjuks jääb aga aastatega neid lapsi üha vähemaks, kes lugeda tahavad. Miks küll?

Ilmselt ei ole lastes juba varases lapsepõlves äratatud huvi raamatute vastu. Huvi saab tekitada ja tekkida ainult vastastikuses koostöös nii lapse, lapsevanema kui ka vanavanemate näol. Väga hea loeng "Kuidas äratada lastes huvi lugemise vastu" oli 23.oktoobril käesoleval aastal Toila raamatukogus. Kahjuks oli kuulajaid terve valla peale kõigest 6 inimest ja needki haridus-ja kultuuritöötajad. Tasuta raamatut "Nippe , kuidas meelitada last lugema" saab lugeda www.lugemisyhing.ee

"Kultuur on algupäraselt seesama kultura, mis on seotud igasuguse viljelemisega... Ja kui see lastakse korra võssa kasvada, siis võtab puhastamine ja uuestiharimine väga palju aega. Kaotus võib olla korvamatu. Eriti praegu, kus trükisõna peab olema väga hoolas, et säilitada lugejat elektroonilise meediumi pealetungi olukorras"
Marju Lauristin

Püüame siis veel üheskoos päästa, mis päästa annab!

Lugemuse üle muret tundev lugemisringi läbiviija Anneli Koppel