Ja räägitagu õpetaja väikesest palgast kuipalju tahes, õpetaja ei jäta oma tööd tegemata ega virise kuulsusetu elu üle, sest lapsed tahavad õpetamist ja kasvatamist ning nutulauluks pole lihtsalt aega. Siin siis meie selle aasta tegemised.

23. septembril toimus Valga keskraamatukogus järjekordne maakondlik infootsingu võistlus, kus osales sel aastal 9.a, 10. ja 12.b klassi võistkonnad, mida juhendasid õpetajad Priilaht, Tilk ja Jõgi. Esikolmikusse küll tulla ei õnnestunud, kuid kogemuse võrra oleme rikkamad.

28. septembril toimus Valgamaa kutseõppekeskuses maavanema ja Valgamaa Omavalitsuste Liidu esimehe vastuvõtt maakonna aasta õpetajatele ja noorte laulu- ja tantsupeol osalenud kollektiivide juhtidele.

Meie rõõmuks valiti seekordseks Valgamaa aasta õpetajaks Tõrva gümnaasiumi keemiaõpetaja Anne Õunapuu. Üritusele olid kutsutud ka meie kooli õpetajad Silvi Abolkaln, Valdeko Kalamees, Imbi Umbleja, Eve Valliste, Ene Vilipuu ja Gerta Vister.

Laulu- ja tantsupeoga seoses määrati meie laulu- ja tantsujuhtide rühmadele kategooriad. Imbi Umbleja segakoor ja mudilaskoor said 1. kategooria, poistekoor 2. kategooria. Ene Vilipuu

1. klassi tantsurühm sai 1. kategooria, 2.-3. klassi tantsurühm 2. kategooria.

Valdeko Kalamehe segarahvatantsurühm sai 3. kategooria. Valdeko Kalamees tegi eelmisel aastal kutsekoja eksami ja sai rahvatantsuspetsialisti 3. kutsekvalifikatsiooni tunnistuse.

Esimese veerandi viimastel päevadel, 20.-21.oktoobril toimus Tõrva gümnaasiumis algklasside õpilastele öölugemine. Kui üldiselt kurdetakse, et lapsed ei taha enam eriti lugeda, siis meie selle üle kurta ei saa, sest meie koolis lugejatest puudu ei tule. Selle eest hoolitsevad kooli raamatukogu töötajad Katrin Kannukene ja Ene Vilipuu, samuti meie algklasside õpetajad, kes propageerivad lugemisvõistlusest osavõttu.

Vanemate laste hulgas õhutab luge-mist õpetaja Katrin Priilaht ringiga Lugeda On Mõnus (LOM) ning lugemispesa sisseseadmisega koolimaja ruumides. Oma pisikesed lugemispesad on kõikides algklassides. LOMil on oma koduleht.

Öölugemine algas RAF teatri etendusega «Südame kolm soovi», jätkus öövõimlemisega ning loomulikult selle kõige tähtsamaga - muinasjuttude, õudusjuttude ja muude juttude lugemisega klassides. Samuti etendasid õpilased ise Tõrva LOMi juhendamisel muinasjuttu «Naeris».

Üritus lõppes järgmisel hommikul hommikuvõimlemise ja väga maitsva hommikusöögiga. Nii õpilased kui õpetajad ootavad juba kannatamatult uut üritust, sest mõtteid ja ideid on väga palju.

Palju tänu kõikidele üritusest osavõtjatele ja organiseerijatele: Siiri Lopsik, Ene Vilipuu, Katrin Kannukene, Silva Schütz, Tiiu Rebane, Katrin Priilaht ja 9.a klass, Asta Mäeorg ja kõik algklasside õpetajad.

Koolis on toimunud toredaid kohtumisi kirjanikega. Näiteks selle aasta

13. oktoobril käis meil külas oma loomingut tutvustamas ja lastega rääkimas kirjanik ja luuletaja Heiki Vilep. Samuti kohtusid kirjanike Contra, Sulev Olli, Peep Pedmansoni, Milvi Panga, Lehte Hainsalu, Jaak Urmeti, Heiki Vilepi ja Jaanus Vaiksooga 16. septembril Pokumaal meie kooli 5.b ja 6.b klassi õpilased.

30. septembrist 2. oktoobrini toimus Vilniuses teine Põhjamaade GeoGebra võrgustiku konverents. Konverentsil osalesid teadlased ja matemaatikaõpetajad Norrast, Rootsist, Taanist, Inglismaalt, Soomest, Leedust, Eestist ja Islandilt.

Kuna GeoGebra puhul on tegemist paljudesse keeltesse tõlgitud vabavaralise tarkvarapaketiga, on selle kasutamisvõimalus kõikidel soovijatel.

Eestit esindavas 12-liikmelises delegatsioonis osales tänu Tiigrihüppe SA ja Tõrva gümnaasiumi toetusele ka matemaatikaõpetaja Malve Zimmermann.

Konverentsil oli esinejaid kõigist osalevatest riikidest. Oma ettekannetes jagasid õpetajad kogemusi GeoGebra kasutamisest matemaatika õpetamisel ning arendajad andsid ülevaate uutest võimalustest programmis ja selle arendussuundadest. Toimusid ka praktilised töötoad. Järgmine rahvusvaheline konverents toimub 14.-16. septembril 2012. aastal Tartus.

Tänu aktiivsetele klassijuhatajatele on nii mõnedki klassid avastanud enda jaoks nii kohalikke kui kaugemal asuvaid seiklusparke ja teaduskeskuse Ahhaa, samuti käiakse teatris ja kinos ning leitakse muud põnevat tegevust.

Väga palju toredaid loodusteemalisi üritusi ja projekte on läbi viinud ja organiseerinud Liia Ortus. Olgu siin ära nimetatud vaid osa tema selle aasta tegemistest.

Loodusõhtul «Hunt meie looduses ja tema suhted inimesega» Otepää looduskeskuses 20. oktoobril osales 38 õpilast. Loodussõbralikku eluviisi arendavas looduslaagris Lilli loodusmajas 21.-

22. oktoobril osales 15 õpilast. RMK metsaprogrammis «Kohtume metsas» osales 6.a ja 6.b klass.

KIKi projekti «Loodusüritused Tõrva gümnaasiumis» käigus on sel aastal toimunud kaks kokkusaamist teemadel «Seened» ja «Tõrva piirkonna linnustik». Osalesid Tõrva gümnaasiumi loodushuvilised õpilased ning ka linna- ja vallaelanikud.

KIKi projekti «Seigeldes looduses» käigus on toimunud kaks õppereisi: üks Peipsi äärde ja teine Põlvamaale Taevaskotta Kiidjärve sipelgariiki, Ahja kaitsealale ja Saarjärve äärde. Tänu toredatele üritustele on loodusepisikusse nakatunud ka õpilasgruppe saatvad õpetajad, kes võimalusel ikka ja jälle kaasa lähevad. Aitäh, õpetaja Liia Ortus!

Tõrva gümnaasium ühineb sel aastal tervist edendavate koolide võrgustikuga (TEK). Eks me oleme tervist edendavat tööd pidevalt teinud, kuid seoses liitumisega teadvustame terviseedenduse vajalikkust rohkem nii endale kui ka õpilastele ja vanematele.

Siia alla mahuvad sellised toredad tegemised, nagu fotokonkurss «Loov tervis», Tervise Arengu Instituudi projekt «Lihtne viis tervislikult toituda», mille käigus 5.-9. klassid rääkisid tervislikust toitumisest, joonistasid toidupüramiide ja tegid plakateid; projekt «Suitsuprii klass»; seoses hepatiidi levikuga projekt «Pese käsi» ja teised, mida on seoses inimeseõpetuse tundidega koordineerinud õpetaja Katrin Priilaht ja «Suitsuprii klassi» projektiga tegelenud Ave Visor.

Toredaid tegemisi on olnud teisigi. Mõned mahuvad koolipäeva, teised mitte. Kes teeb, see jõuab, ja õnneks on tublisid tegijaid alati. Suur tänu tegijatele! Õige pea on abiturientidel aeg kooli lõpetamise peale mõtlema hakata ja seoses sellega eksamivalikud teha. Meie tahame omalt poolt soovitada: noored, õppige ikka õpetajaks, kes siis muidu meie tublide lastega tegeleks!