Teenuskeskuste programmi sisuks on pakkuda inimestele toidu- ja esmatarbekaupade müügikohas ka teenuseid, mida piirkonnas seni pakutud pole. Kiisler avaldas lootust, et rakenduv programm on omamoodi päästerõngaks praegustele maapoodidele. "Tahame poepidajatele pakkuda õnge, mitte kala - riik ei saa hakata ise poodi pidama, aga me aitame ettevõtjatel oma tegevust laiendada ja niimoodi ellu jääda," ütles Kiisler. See omakorda aitab kaasa töökohtade säilimisele ja uute loomisele maapiirkondades.

Toetatavates teenuskeskustes peab projekti jooksul olema lisaks võimalusele osta toidu- ja esmatarbekaupu ka avaliku internetipunkti või WiFi leviala teenuse kasutamise võimalus. Täiendavalt võib teenuskeskus osutada või vahendada ka kõiki muid kohalikele elanikele suunatud teenuseid, mille jaoks nähakse piirkonnas vajadust. Avaliku internetipunkti või WiFi leviala teenuse osutamist toetatakse ka siis, kui see on varasemalt piirkonnas kättesaadav. Teenuskeskuses osutavate teenuste eest peab olema võimalik tasuda pangakaardiga.

Uuest toetusskeemist saavad toetust taotleda äriühingud, füüsiliselt isikust ettevõtjad ning eraalgatuslikud vabaühendused nii praeguste ettevõtjate teenustevaliku laiendamiseks, kui ka päris uute teenuskeskuste rajamiseks. Toetuse saaja võib teenuskeskuse tegevusse kaasata ka koostööpartnereid, kes samuti teenuseid osutavad või vahendavad. Teenuskeskuste toetusskeemi rakendatakse 2012. aastal pilootprogrammina Põlva, Valga ja Võru maakondades.

Toetust antakse taotlusvooru põhiselt, taotlusvooru kuulutab lähinädalatel välja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, andes oma veebilehe ning Kagu-Eesti maakondlike lehtede vahendusel teada ka taotluste esitamise tähtpäeva. Toetust antakse projektipõhiselt, projekti kestvus on 12 kuud, maksimaalne toetus ühele teenuskeskusele on 20 000 eurot.

Toetusskeemi tingimused leiate veebist www.siseministeerium.ee/teenuskeskus

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid