Esimest korda Peipsi-äärse Kallaste linna ajaloos kukkus elanike arv alla tuhande. 1. jaanuaril loeti kokku 999 inimest. “Sünde on äärmiselt väheks jäänud, eelmisel aastal seitse ja aasta varem samuti seitse,” laiutab Kallaste linnapea Viktor Nukka käsi. Manala teele lahkunuid on aga mitu korda rohkem, lisaks veel mujale õnne otsima läinud. “Eriti noored on oma elu tõsiselt planeerima hakanud, sündidele tõmmatakse pidureid peale,” arutleb Nukka. Paljud noored on hullumoodi hädas suurte eluasemelaenudega, mida nad omal ajal võtsid pankade õhutusel ja riigi julgustusel. Juhtus aga teadagi mis – kel sai masuajal töö otsa, kel kukkusid palgad. “Nüüd saadavad kohtutäiturid neile kurje teateid,” kõneleb Nukka. “Sellega on seotud ka nende vähestegi linna jäänud noorte väljaränne mujale. Nad püüavad iga hinna eest tööle saada ja palju teenida, et võlad maksta. Siinne palk pole konkurentsivõimeline.” Meeleolu ei paranda ka jutud 109 õpilasega Kallaste kooli keskkooliosa kinnipanekust.