Kolmiku ajaloo esimene etapp, Saku suusapäev, peeti 2003. aasta 1. märtsil. Üritust oli uudistama tulnud 36 spordisõpra. See oli piisav arv, et korraldajat, Saku Suusaklubi, julgustada jätkama 15. mail Saku jooksupäevaga. Kahjuks on see ainuke võistlus, mille tulemused arhiivis puuduvad. Kuid küllap osalejaid käis, sest 1. oktoobril võeti ette juba Saku rattapäev. Osavõtjate arv ületas tublisti ootusi: rabametsa radadel väntas 85 ratturit. Hooaja kokkuvõtteid tehes selgus, et koondarvestuses (osalemine vähemalt kahel etapil) kvalifitseerus 16 spordisõpra. Tänase päeva taustal ei ole see suur arv, kuid esimese hooaja lõpus piisav, et vaadata tulevikku lootusrikkalt ja ambitsioonikalt.

Nii algas traditsioon. Tänaseks on spordipäevade sari kasvanud enam kui kolm korda. Kui esimesel hooajal osales etappidel kokku erinevaid inimesi alla saja, siis 2011. aastal oli osavõtjaid juba üle kolmesaja. Kuid olulisim ei ole püüd kasvunumbrite järele, vaid hoopis pakkuda Saku valla elanikele ja külalistele aastaringset liikumisharrastuse motivatsiooni, võimalust võtta mõõtu naabrimehelt või lihtsalt veeta tervislik päev looduses sõprade keskel. Ning seda kõike oma koduvallas.

Selge tõuke andis Kolmik ka Saku terviseradade arendusse. Spordisõprade huviringi laienedes oodati vallalt enam panustamist sporditaristusse. Algasid vastavad planeerimis- ja peatselt ka ehitustööd. Terviseradade arendamisele panid õla alla veel Keskkonnainvesteeringute Keskus ja talgutööga paljud vabatahtlikud. Valgustatud suusarada tuli 2005. aasta sügisel avama Eesti Olümpiakomitee president Mart Siiman isiklikult. Samal ajal valmisid uued rajalõigud ja sillad üle kraavide ka rabametsas. Oli, kus joosta ja suusatada. Kuid unistusi jätkus. Terviseradade areng ja Kolmikul osalejate arvu kasv toetasid ja innustasid. Peagi leidis spordilembese liikmeskonnaga kohalik Lionsi klubi, et liikumisharrastuse propageerimiseks võimaluste loomine sobib väga hästi heategevuse valdkonda. Siit edasi on nad toetanud ja sageli ka oma kätega ehitanud: terviseradade piirdeaiad ja stardiväravad, võimlemislinnakud ja rajatähistused, varjualuse ja parkla silla rabametsarajal. Saku Gümnaasiumi õpilastega koostöös ehitati ja viidi rajaveerde hulk puhkepinke. Selle kõige eest ei ole ju palju nimetada rabametsa seni pikim tähistatud rada Lõvirajaks? Suur tänu!

Tänulikud oleme ka Saku vallavalitsusele ja spordikeskusele, kes on kõige muu olulise kõrval ka terviseradadele oma tähelepanu, finantse ja kaasabi suunanud. Tänaseks on meil valgustatud kilomeetrine terviserada, aastaringselt palgaline sporditaristut hooldav meister, talihooajal suusamaja suusahoolduse ja rendiga. Hinnakem seda!

Ja ikkagi jagub ideid ja unistusi. Nii ootavad paljud spordisõbrad Saku Tervisespordimaja, kus leiaksid endale koha rajahooldustehnika, aastaringne spordivarustuse hooldus ja rent, suusa- ja rattaklubi noorte treeningrühmad... Valgustatud suusarada ootab oma suusamäge. Rabametsas silladki vajavad peagi uuendamist. Loetelu ei olnud kindlasti täielik.

2012. aastal tähistab Saku Kolmik oma 10. hooaega. Talv lasi end pikalt oodata ja mängis suusatajate närvidel. Lõpuks ta tuli  koos krõbeda pakasega. Kuid suusatajateta pole rajad ilmselt ühelgi päeval jäänud. Infopäringud valla erinevatelt spordiklubidelt Kolmiku korraldajatele lubavad taas uusi osalejate rekordnumbreid. See küll rõõmustab, kuid seab ka järjest suuremaid väljakutseid. Seetõttu ongi tehtud sellest aastast Kolmiku meeskonnas muudatusi  et tuua korraldusse värskeid mõtteid ja jõude. Esimene innovaatiline muudatus on elektrooniline registreerumissüsteem suusaklubi veebilehel. Jätkub juba aastaid käigus olnud perearvestuse süsteem. Usutavasti jätkub kõik hea, mis on hoidnud Kolmiku jätkusuutlikuna. Ootame sedagi, et oma traditsiooni jätkavad Kadri Tinits ja Taavo Tinno, kes on oma vanuserühmades teistele vähe võiduvõimalusi andnud. Kuid samas ootame, et keegi pakuks neile konkurentsi ja sportlikku närvikõdi.

Tänan kõiki, kes on olnud Saku Kolmikule toeks, olgu siis vabatahtliku tööga, rahaliselt või hea nõuga. Aitäh, Saku Vallavalitsus ja spordikeskus, Saku Õlletehas, Saku mõis, Bambona, LC Saku, Seiklusklubi 360°, Mountain Loghome, Kemira GrowHow, Datel, Salva, Sportland, Craft, Porter Racing, Saku Suusaklubi ja paljud teised. Suur tänu teile, head spordisõbrad, kes te olete Saku Kolmikul osalenud ja ootate juba algavat hooaega. Edu ja spordiindu!