25. jaan. toimus 9.-12. klassile Eesti len­nundust tutvustav ja propageeriv loeng MTÜ-lt Eesti Lennundusselts.

„Lähtepunkt"

21. jaanuaril toimus Lähte Ühisgümnaa­siumis 8.-9. klasside kooli TV-mäng „Lähtepunkt". Võistlusmängul osalesid järgmised 9. klassi õpilased: Krista Kaaver, Katrin Kaaver, Kristen Jaamets ja Helina Tera. I voorus olid küsimused Eesti kohta. Meie võistkond oli tubli ja pääses edasi finaali. Finaalis tuli rinda pista Lähte koo­li võistkonnaga.

Küsimused olid laiast maailmast, igast eluvaldkonnast. Meie kooli võistkond saavutas I koha. Kiitus meie tublidele mälumängijatele! Kogu mängu filmiti Lähte kooli meedia­õpilaste ja õpetajate ning ALO TV ini­meste poolt. Väga huvitav kogemus! Võistlust sai vaadata ka ALO TV-st. Võistlus on vaadatav ka internetis.

Sport

30. jaan. toimus Puhja Cup võrkpallis. Meie kool saavutas võistlusel III koha. Võistkonnas: Silva Koemets, Merilin Kruuse, Kusti Muri, Jarek Tigane, Siim Kaaver ja Martin Mägi.

11. veebr. osalesid meie võrkpallurid Viljandis vabariiklikul võistlusel Sadolin Cup. Võistkonnas oli 4 poissi ja 2 tüdru­kut. Meie võistkond, kooseisus Silva Koemets, Merilin Kruuse, Jarek Tigane, Kusti Muri, Siim Kaaver, Martin Mägi, Hardi Šanin ja Andre Käos, saavutas 8. koha.

3. veebr. osalesime Võrtsjärve talimängu­de laste võistluspäeval.

19. jaan. toimus Elvas saalijalgpallivõist­lus. Saavutati V koht. Võistkonnas Ott Alekõrs, Kristen Käos, Heigo-Aaron Sini­org, Egert Hainla, Roomet Pitilimov, Roland Saveljev ja Tauri Talve.

Liuväli

Jaanuari lõpus rajasime koolimaja taha liuvälja. Nüüd on õpilastel võimalus ke­halise kasvatuse tundides, peale tunde ja õhtusel ajal väljas uisutada.

Aitäh Simo Soomile, kes liuvälja rajami­sega tegeles!

Teaduskoolis

3. veebruaril oli 8. ja 9. klassi õpilastelvõimalus osa saada Tartu Ülikooli Tea­duskoolist. Teemaks oli ajalugu. Tutvustati, kuidas teha uurimistöid. Selle raames külastati TÜ Ajaloomuuseumi ja Kunstimuuseumi.Õpilased jaotati rühmadesse, iga rühm sai ühes õpitoas ühte teemat uurida. Näiteks uuriti vanu pilte ja kunstikogu.Õppekäik oli huvitav ja õpetlik. Aitäh õp. Annika Põlgastele, kes õppekäigu organi­seeris.

Karjääriõppenädal

6.-10. veebr. oli meil koolis karjääriõp­penädal. 11. klassile toimus võimete test ja 12. klassile loeng „Tööle kandideeri­mine, töövestlus".

11. klass sai testile grupitagasiside ja ka individuaalse nõustamise. Testi, loengu ja nõustamisega tegeles karjäärinõustaja Rena Pent.

9. klassil oli sel nädalal võimalus tutvuda naaberkoolidega. Õpilased olid jaotatud Rõngu, Puhja, Nõo ja Elva koolide vahel ära. Iga õpilane sai valida selle kooli, mis huvi pakkus.

10. veebr. külastas 9. klass Tartus noorte infomessi Intellektika.

Klassiüritused

18. jaan. toimus klassiõhtu 6. klassil.

19. jaan. käis 5. klass ja õp. Vaike Roots­maa Tartus loodusmajas näitusel „Tulnukate lood". Lisaks nauditi veemõ­nusid AURA Veekeskuses.

Sõbrapäev

Nagu ikka tähistasime 14. veebruaril sõb­rapäeva. Meil oli koolis värvide päev. Iga klass tõmbas loosiga värvi, mis värvi riietus pidi sel päeval seljas olema.

Sel päeval toimus meil Valentini ja Va­lentina valimine ja „kommipost", et kõi­kidele sõpradele kommi jagada. Valisime ka kooli kõige sõbralikuma õpetaja. Võrdselt kõige rohkem hääli said õp. An­nika Põlgast ja õp. Reet Sõrra. Palju õn­ne!

Varsti on tulemas vastlapäev ja 23. veeb­ruaril tähistame oma riigi 94. sünnipäeva. Jätkuvalt ilusat lumist talve kõigile! 


Sõbralik õpetaja Reet Sõrra.  Foto: Meelika Aruots

Teadusepäev

26. jaanuaril toimus koolis TEADUS­PÄEV. Külas oli AHHAA teaduskeskuse keemiateater, OÜ Vaatepiir Planetaariumija Tšukotka mineraalidega, MTÜ Roboo­tika oma robotiteatriga .

Planetaariumis sai noorem vanuserühm vaadata õppefilmi „Veealune kari", va­nem kooliaste vaatas filmi „Linnutee tä­histaeval". Planetaarium oli üles pandud võimlasse.

4. klassi õpilaste arvamused: „Eriti meeldis planetaarium. Me vaatasi­me filmi, kuidas kalad päästsid oma lin­na..."

„Lõbus ja vahva oli vaadata laes ujuvaid kalu ja kilpkonna" „Kõik oli nagu 3 D, kogu lagi oli filmi täis!" Õpilased Tšukotka mineraalidest: „Meile räägiti, kuidas nad tekkisid ja kust võib neid leida" „Kalliskivid olid nii ilusad! Jumala hästi läikisid!" Keemiateatrist said osa 4.-12. klass. Õpi­lased said osa keemiamaailmast, tehti katseid ja räägiti keemiast.

4. klassi õpilaste arvamus:

„Keemialaboris oli lahe! Igasugu pauke käis ja tuld lendas!"
„Mulle meeldis, kui külma tossu hakkas tulema!"

Hele-Mai Luik keemiateatrist: Kõigepealt räägiti meile ikka lauakom­metest, avati teaduslik suitsev šampus ja näidati, mida mis klaasist ikka juua tuleb. Kui keemik kallas vedeliku pokaali, oli see roosa, kui tagasi klaasi, oli see hägune vesi. Juba selle esimese katse vaatamisest olid mul silmad suured ja kõrvad kikkis.

Saime teada, miks ilutulestik värviline on ning nägime kuidas vanasti sõjas vaenlast pimestati. Kui seda pimestamist tehti, ei soovitatud sinna täpselt vaadata, mina muidugi mõtlesin, et mis see ikka teeb ja vaatasin otse plahvatusse. Peale kerget plahvatust oli kõik veidi pimedam, läks vaid paar sekundit ja harjusin jälle ära. Selle katse järel arvasin, et kindlam on ikka endast targemaid kuulata.

Vahva oli see, et ka õpilasi kutsuti katse­tama. Esimesena läks siis poiss, kes sai heeliumit alla neelata. Kui see sees, hak­kas ta laulma „põdral maja metsa sees..." , meil oli kohe nalja kui palju, sest muidu on tal üsna madal mehe hääl aga nüüd kilkas nagu naine. Laulmine tal väga ei õnnestunud, aga vähemalt proovis. Ega neiugi alla jäänud, võttis endale teisest õhupallist heeliumit ja hak­kas ka laulma. Temal tuli mehe hääl välja, ka see oli väga naljakas. Ausalt öeldes olid kõhud täitsa kõveras. Naeru kõrval saime ka veidi targemaks.. no kui­das heeliumit ikka seest välja saada. Paistab lihtne - kummardud ette poole, hakkad sügavalt hingama ja väljas ta ongi.

Tegime ka külma vahtu/auru, mida kallati maha, ja mulle tundus, et oleksin justkui pilvedes. Uudishimulik õpilane tahtis teada, mis juhtub, siis kui käsi sinna sisse panna. Neiu päris kätt sinna ei pannud, sest see oleks ära külmunud. Selle asemel pani oma kummikinda, mis hetkega läks kortsu ja krõbises jääst.

Lõpus tegime ühe väga kõva paugu. Sellel katsel oli kohustuslik kõrvad kinni panna ja suu lahti teha. Keemik ise pani klapid pähe ja tegi veel viimased ette­valmistused pauguks. 3-2-1, ja siis see tuligi - PAUK. Ma lausa hüppasin toolil, sest see kõik käis mul nagu kõhust läbi. Ja heli oli vali. Peale seda sai jälle naer­dud, enda ja kaaslaste ehmatuse üle. Tegelikult ma ei ole just eriline keemik, aga sel päeval tundus keemia kohe eriti vahva. Ainete nimetused mulle kahjuks meelde ei jäänud, aga teater ise on mul silme ees.. Tundub, et kõik tunnid võivad väga lahedad olla!

Rahvamajas oli õpilastel võimalus tutvu­da robotite keerulise maailmaga. Räägiti robotite valmistamisest, kuidas robotid liiguvad ja mida saab nendega teha. Näi­dati erinevaid roboteid ja lõpuks said kõik osa robotiteatrist.

Kahekümnel õpilasel oli pärast võimalus osa saada robootika õpitoast. Õpilased jagati gruppidesse, iga grupp sai roboti,sülearvuti ja selgituslehe. Ülesandeks oli programmeerida oma robot nii, et ta sõi­daks ettenähtud rada.

Robotiteatriga oli kohal MTÜ Robootika. Tänud Heilo Altinile ja Ramon Rantsusele!

Õpilaste arvamus: „Mulle meeldis robot Leo, sest ta tantsis:"

„Mulle meeldis kõige rohkem robot­draakon, sest ta liigutas ennast, kui talle pai tehti ja kui tema jalga paitasid, siis ta tõstis jala üles:"

„Äge, kui endal ka oleks kodus robot, keda saaks kamandada ja enda eest töid tegema panna."

„Nii tore, et on inimesi, kes oskavad ro­boteid valmistada!"

Kokkuvõttes võib öelda õpilaste sõna­dega: „Meie teaduspäev oli väga tore päev!"

Rannu Keskkooli õpilaste osa­võtt aineolüpiaadidest 2012

I Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavooru tulemused:
Martin Kisand 8 kl. - II koht, juhen­daja õp. E. Reinvelt
Maarjaly Lääne 9 kl. - 23.- 25. koht,
Mariliis Palo 9 kl. - 28. koht,
Mari Tuvikene 9 kl. - 36. koht,
Merilin Kruuse 12 kl. - 14. koht,
Silva Koemets 12 kl. - 15. koht, ju­hendaja õp. L. Talgre

II Matemaatikaolümpiaadi piirkondli­ku vooru tulemused: Lepo Kisand 5 kl. - VI koht, juhen­daja õp. E. Põldmaa.

III Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoo­ru tulemused Aimar Leesment 11 kl. - V koht, juhendaja õp. K. Lõhmus.

IV Küünlapäeva luulekonkursil Nõo Põhikoolis osalesid:
Karmen Virkus I klass, juhendaja õp.Ü. Tensmann Loore-Marta Kaljuvee II klass, juhen­daja õp. K. Mikk Janely Tensok III klass, juhendaja õp. E. Lääne.

V Eesti koolinoorte 59. keemiaolüm­piaadi piirkonnavooru tulemused Martin Kisand 8 kl. - III koht, Egert Hainla 8 kl. - 18. koht, juhen­daja õp. E. Reinvelt.

VI Gümnaasiumiõpilaste vene keele olümpiaadi tulemused

Aleksander Podust 12 kl. - 13. koht, juhendaja õp. Riina-Merike Koemets.

Õppealajuhataja Helle Kiik