Kokkuhoiu all mõtlen ma seda, kui me suudame kirjutada edukalt projekte, mis katavad osaliselt põhitegevust ja toovad juurde väärtust valla varale või rikastavad huvitegevust. Ehk, me peame olema valmis kirjutama ja ellu viima läbi erinevate projektide taotletud ideid.

Selle aasta eelarvesse on juba planeeritud kaks suuremat kanalisatsiooni- ja veeprojekti, sest nende rahastamisotsus on heaks kiidetud KIK-i poolt. Lisaks Hirvemäe veetrassi rekonstrueerimine ja Kalda, Haavaoksa tänavale kanalisatsiooni- ja veetrassi rajamine.

Käsil on kahe objekti projekteerimine, mille tulemusena peaks lõppresultaadina valmima Reegi suvila külastuskeskus ja Seto Talumuuseumi rekonstrueeritud Paloveere talu.

Eelmisel aastal sisse viidud viit palgata päeva enam sellel aastal kohaldama ei pea ja loodan kogu südamest, et järgmisel aastal saame me ehk palgatõusust rääkida. Kõikide allasutuste eelarvetulud on suuremad, mis eelmisel aastal. Seda ei ole palju, kuid see on siiski märgilise tähendusega.

Käesoleva aasta üheks peamiseks teemaks saab kindlasti olema võitlus Värska Gümnaasiumi edasitöötamise üle. Praegustes ministeeriumi plaanides meile kohta ei ole, kuid meil on siiski mõned kaardid tagataskus. Nendeks on hea haridustase, seto kultuur ja niinimetatud saareline paiknemine.

Lisaks planeeritule on tulemas veel palju huvitavaid uusi ja vanu sündmusi. Tähistamist vajab valla 20. aasta sünnipäev, kuningriigipäev ja Peko kordusetendused. Kõigile positiivsust ja uusi ideid draakoniaastal.