2012. aasta eelarve kogumahuks on 1 927 692.eurot. Peale igapäevaste palkade ja majanduskulude sisaldab eelarve korralikus mahus (16%) investeeringuid. Kui tänaseks päevaks on investeeringutest teada Uulu Pargi rekonstrueerimine, Uulu Lasteaia mänguväljaku valgustamine ja videokaamerate paigaldamine mänguväljaku jälgimiseks ning vallamajahoone fassaadi remont, siis laenuna investeeringuks kulutatav raha planeeritakse täpsemalt paika läbi teehoiukava. Teehoiukava muudatused teostatakse aprillikuus. Eelarve järgi planeeritakse laenu võtta 200 000 eurot.

Vahetult enne Vabariigi aastapäeva saabus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest (EAS) SA-le Leiutajateküla rõõmustav otsus. 21.02.2012. aastal tehti EAS juhatuses lõplik rahastusotsus Lottemaa rajamiseks Tahkuranna valda Reiu külla. Rahuldati Sihtasutus Leiutajateküla taotlus projektile, mille kogumaksumus on 3 810 116.36 eurot, millest toetuse saaja omafinantseering on 620 599.00 eurot ja toetus on 3 189 517.36. Hiljuti toimus konkurss projektijuhi töökohale ning ette on valmistatud hankedokumendid ehitaja leidmiseks. See kõik annab lootust, et järgmise aasta kevad-suveks on Lottemaa väravad avatud.

0.3-04. märts toimusid Kuremaal Eestimaa Spordiliit Jõud poolt korraldatavad valdade vahelised talimängud. Tahkuranna vald võttis osa ainult ühel alal, mida võiks nimetada lausa meie paraadalaks - suusatamises. Meie suusatajad olid tasemel ja tõid Tahkuranna vallale neilt võistlustelt juba kolmandajärjestikuse võidu. Üldkokkuvõttes võitis võistlused Tartu vald, kes suusatamises jäi meie järel teiseks. Siinkohal suured tänud kõigile, kes suusarajal valda esindamas käisid ja treeneritele Kadri Madissoole ning Anu Taveterile.

Teguderohket algavat kevadet kõigile!