Uhtna Põhikoolile heategevusliku algatuse eest koolivend Davidi abistamiseks, Margit Lichtfeldtile Davidi abistamiseks korraldatud heategevusürituse eestvedamise eest, Sõmeru Põhikoolile heategevusüritusel kaasalöömise eest. Põhja Mööbli OÜ-le, Stora Enso Timber AS Näpi Saeveskile, JELD-WEN Eesti AS-ile ning Rahvusvahelise Lionsi Klubide Organisatsiooni Eesti piirkonna D-120-le Uhtna Põhikooli õpilase Davidi heategevusliku toetamise eest.

Tänusõnad kuulusid Kristi ja Aimar Parmule heategevusliku algatuse eest Sõmeru lasteaiale Pääsusilm õuemänguvahendite soetamisel ning Imprest AS-ile õuemänguvahendite kinkimise eest ning RKAMD Ehituse OÜ-le, kes on abistanud Sõmeru lasteaeda Pääsusilm transpordiga.

Aitäh OÜ-le Bremmeri Reisid, kes aitasid luua jõulumeeleolu valla peredele.

Tänuväärt on Uhtna pasunakoor, kes aitab hoida pillimängutraditsioone ning Uhtna naisrühm Tantsumaias, kes hoiab elus rahvatantsutraditsioone.

Tänu mittetulundusühingule Uus Uhtna valmis Uhtnasse tervise- ja spordipark. Mittetulundusühingu Elumõnu eestvedamisel korraldati Sõmeru eakate festival „Me ei ela ainult leivast".

Tänu Helle Pajulale on hoogustunud erivajadusega inimeste ühistegevus.

Suur tänu Imbi Männile, kes on märganud ja abistanud abivajajaid.

Oxana Nikitina on olnud heaks eeskujuks ja positiivse ellusuhtumise kujundajaks noorte hulgas.

Lilian Loit on aktiivselt tegelenud projektitööga.

Lemme Mäe eestvedamisel esinesid Sõmeru kooli õpilased edukalt festivalil „Koolitants".

Tänu Jüri Kruusile on spordipisikuga nakatatud paljud Uhtna suured ja väikesed sportlased.

Tänud Kaarel Otstavelile, kes toetab Uhtna Põhikooli suusatajaid.

Marko Tiinas esines edukalt Eesti veoautokrossi meistrivõistlustel.

Marko Vahesalu eestvedamisel on taaselustatud Uhtna jäärajasõidu traditsioonid.

Raido Ränkel näitas häid sportlikke tulemusi suusahooajal.

Ivar Omler andis oma panuse Sõmeru kõrghaljastuse rajamisel. Jaan Rakso hoolitseb Sõmeru alevikku istutatud puude eest.

Suur tänu Erna Allikveele ja Moonika Gustavsonile Ubja külakeskuse istutusala püsikutega varustamise eest.

Tänu Kalev Kunnusele on Uhtna park korrastatud ja hooldatud. Moonika Roosileht on andnud oma panuse Ubja külakeskuse tegevusele.

Palju tänu Aare Näärile, ASile Lepna Elekter ning AS-ile Kunda Nordic Tsement abi ja toetuse eest lumetõrjel.

Aitäh TAK Ehituse OÜ-le kiire tegutsemise eest Uhtna hooldekodu veeavarii likvideerimisel.

Suur tänu teile heategijad, suured asjad sünnivadki väikestest tegudest, iga väiksemgi heategu võib abivajaja jaoks olla mõõtmatu.