õpetajad Silja Sarap ja Anneli Arge ning õpetaja abi Margarita Reinmets.

Kui kaua teist keegi selle lasteaiaga seotud on?

Silja 5,5 aastat, Annelil saab 1 aasta ning Margarital täitus jaanuaris 4 aastat.

Mitu lendu on jõudnud õpetaja Silja Sarap lasteaiast kooli saata?

2 lendu seni ja 13 last kokku.

Millal teie rühmast hakkavad lapsed kooli minema?

2013 ja 2014 aasta sügisel.

Kuidas sündis teil, Anneli ja Silja, mõte õppida lasteaednikuks?

A: Minu jaoks oli see lihtne - teadsin juba 6-aastaselt, et tahan õpetajaks saada. Ilmselt olid eeskujuks enda head õpetajad-kasvatajad.

S: Lasteaednikuks ma kohe ei tahtnudki saada. Läksin õppima ettevõtlust aga deebetid jms. ei olnud minu jaoks. Olin aasta Saksamaal lapsehoidja ja siis mõtlesin, et päris lahe amet.

Kui te poleks õpetaja, kes siis tahaksite olla?

A: Tahaksin olla kunstnik või kirjanik.

S: Kui fantaseerida, siis tahaksin olla...

Mis paneb teil, Anneli, Silja ja Margarita, silmad särama Naerumeres?

A: Ilus töökeskkond, lahedad ja sõbralikud lapsed, lõbusad kolleegid.

S: Lastelt saab kuhjaga elurõõmu ja energiat.

M: Lapsed panevad oma vahetu suhtlemise ja siirusega silmad särama.

Igaüks on milleski tugevam kui teine. Milles tunnete teie end õpetajana tugevamana?

A: Tunnen end üsna hästi kunstitegevuste ja lugemise-kirjutamise õppe läbiviimisel.

S: Ma arvan, et liikumine ja loodusõpetus on need, milles ma end võib-olla tugevana tunneksin.

Silja, millist üritust Naerumeres esile tõstaksid, mida oled pidanud juhtima?

Eelmise aasta põhiüritused olid minu organiseerida. Kindlasti jõulupidu, kus oli meil jõulusokk ja aastalõpu üritus „Ära unusta oma juuri" koos vahvate töötubade ja muusikutega.

Anneli, kuidas tunned end kunstiringi juhendajana?

See on kindlasti üks eneseteostuse vorm. Samas ligi 30 last ringis on suur väljakutse.

Praktiline tegutsemine, mängimine värvide ja erinevate materjalidega ning näha kohe tehtud töö tulemust - see on põnev.

Kuidas teil on rühma kooseisuga? Palju on teist keelt kõnelevaid lapsi?

Meie 22 lapseline rühm on üsna rahvusvaheline. Muukeelseid lapsi on rühmas 8. Vene keelt kõnelevaid lapsi on 7 ja 1 soome tüdruk, kes räägib juba hästi eesti keelt.

Mida erilist toob see kaasa õppetegevuse läbiviimisel?

Üks kord nädalas on planeeritud õppetegevus muukeelsete lastega, kus lapsel süveneb nädala teemaga haakuvate mõistete tundmine. Mängulises vormis ja pildimaterjali abil kinnistub uute sõnade kasutamine kõnes.

Kirjeldage palun mõnda Naerumere head traditsiooni või eripära?

A: Au sees on tarkusepäeva ja vanavanemate päeva tähistamine ning kevadise kokkuvõttena toimub iga aasta eesmärgile vastav suurüritus lastevanematega. Selle õppeaasta lõpus on näiteks kavas minna koos lapsevanematega retkele Sinimägedesse. Eelmisel aastal oli meil aga rahvuslik, eesti traditsioonide ja mängudega kevadine pidu.

S: Nii nagu ütles õpetaja Triin eelmises intervjuus: „ega iga lasteaed saa kiidelda nii fantastilise asukohaga nagu meie lasteaed - meri ja Toila Oru park. Ümbrus ongi meie eripära." Nõustun selle öelduga 100%.

M: Erilisemalt on meelde jäänud õueüritused kevadeti: olümpiamängud, lastekaitsepäev gümnaasiumi õpilastega koos ning ühel soojal maipäeval lauldi ja tantsiti päike veel erilisemalt särama.

Silja, räägi, kuhu te juunikuus kavatsete Rõõmukillukeste ja Õnnekillukeste rühmaga minna?

Läheme esimesele üle-eestilisele eelkooliealiste laste rahvatantsupeole selle aasta 9. juunil Viimsi Vabaõhumuuseumis. Lasteaedu on üle eesti 21 ja meie oleme ainuke lasteaed Ida-Virumaalt.

Millise kogemuse - elutarkuse sooviksite teistelegi edasi anda?

A: Ainus väärtus elus on kokkuhoidev pere ja head suhted teiste inimestega. Kui neid ei ole, siis ei ole meil mitte midagi. Mõnikord tundub, et pere on midagi iseenesest mõistetavat, midagi, mis on alati olemas olnud ja jääv, kuni järgmisel päeval variseb see kõik kokku ... . Seega hoidkem ja armastagem oma lähedasi.

S: Tehke seda, millesse ise usute ja mis teile meeldib. Muidugi pere on samuti väga tähtis.

M: Ausa ütlemisega jõuab kaugemale või vähemalt säilib südamerahu.

Mis on teie kõigi hobid - huvid vabal ajal?

A: Minu huvialad on: reisimine, suusatamine ja ujumine, jalgrattasõit, kunst ja kirjandus.

S: Minule meeldib talv ja sellel aastaajal õues tehtavad spordialad. Jalgrattaga sõita meeldib mulle samuti. Meeldib reisida ja ka lugeda.

M: Ujumine, jalgrattasõit. Kevadest sügiseni aiamaal tegutsemine. Sügisel metsas seenel käimine ja kogun ka reisidelt seinataldrikuid.

Tänan teid kõiki ja soovin rõõmsaid koostööaastaid!