Levinumad kindlustusjuhtumid

Liiklusavarii kõrval on üks levinuim kahjujuhtum parklas tekkinud kahju. Tüüpiline on olukord, kus autoomanik läheb poodi ning naastes leiab, et autol on nurk maha sõidetud ja tuli puruks. Suure tõenäosusega võib kahju põhjustaja olla sündmuskohalt lahkunud. Nüüd on kaks võimalust: kanda kulud ise või tunda rõõmu kaskolepingust. Arvestades, et autotuli võib maksta kuni 1000 eurot ja lisandub plekitöö, võib kogukulu küündida lausa paari tuhande euroni. See küllaltki süütu ja sugugi mitte haruldane olukord tõestab, et kaskokindlustus annab hea võimaluse sõidukiga seotud riske hajutada.

Ebatavaline pole ka aknasse lendav kivi. Seda ei juhtu üksnes suurtel kiirustel ja maanteedel, vaid ka linnatänavatel. Seesamis saab sõiduki salongiklaaside kaitseks valida kahe variandi vahel: nulleurose või 10protsendise omavastutusega klaasikindlustus. Nulleurose omavastutuse korral on kindlustusmakse pisut kõrgem.

Mitteliisitud auto puhul peaks omanik kaskolepingut sõlmides sõiduki vargusriski reaalselt hindama. Kui tegu on tavalise keskklassi autoga, mille vargusrisk pole kuigi suur, on soodsam sõlmida osakaskokindlustus - ainsad riskid, mida see võrreldes suurkaskoga ei kata, on vargus ja rööv.

Meeldivad uudised kliendile

Seesam rõõmustab kaskolepingu sõlmijaid uute heade tingimustega. Näiteks kehtib nüüd nulleurone omavastutus olukordades, kus kahju on tekkinud kokkupõrkel mets- või kariloomaga. Põhjendus on lihtne: hoolimata sellest, et juht järgib liikluseeskirju ja valib sobiva sõidukiiruse, ei saa ta kunagi ette näha, millal metsloom teele hüppab.

Seesami kaskokindlustus sobib hästi nii lastega peredele kui ka neile, kes armastavad reisida ja sportida. Nimelt laieneb kaskokindlustus sõidukis olevatele turvatoolidele ja -hällidele. Ühtlasi hüvitatakse kindlustusvõtjale kahju, mille on autole põhjustanud tema alla 14aastased lapsed. Reaalne näide on juhtum, kus usin väike abiline tahtis sõidukit lumest puhastades vanematele heameelt valmistada. Lugu lõppes sellega, et välja kaevatud autot katsid põhjalikud täkked ning värvikahjustuste parandamine läks väga kulukaks. Seesamil on olnud ka juhtum, kus lapsed autot väikeste kividega „pesid"...

Reisi- ja matkasõpradele mõeldes on aga kindlustatud auto külge kinnitatud katuseboks, -raam ja jalgrattahoidja. Maasturite puhul kindlustab Seesam ka kaitserauad.

Kasulikud lisakindlustused

Seesam on laiemalt mõelnud sõidukijuhte teel tabada võivatele ootamatustele. Lisakindlustusena pakutakse näiteks autoabikindlustust, mis hõlmab järgmisi teenuseid: sõiduki käivitamise abi, rehvivahetus, sõiduki pukseerimine, abi liiklusõnnetuse korral, tasuta kütuse toomine, sõiduki väljatõmbamine ning lukuabi. Lisakindlustuse valinud kliendile on eelmainitud teenused tasuta kõikjal Euroopas, Eesti puhul lisandub reisijate viimine sihtpunkti Mandri-Eesti piires

Lisakindlustusena võib valida ka asendusautokindlustuse, mis tagab, et peamiselt autoga liikleva inimese elu pärast õnnetust seisma ei jääks. Kui auto on liikumisvõimetu või parasjagu remondis, saab kindlustatu selleks ajaks enda kasutusse asendussõiduki.

Miks just Seesam?

Seesami pakutav kindlustuskaitse on senisest laiem ning selle esitusviis kliendile mugav: selle asemel, et tuua välja, mille puhul kindlustuskaitse kehtib, esitatakse konkreetne nimekiri välistustest ehk olukordadest, mis kaitse alla ei kuulu. Kõik ülejäänu on kindlustatud.

Ehkki iga mõistlik tarbija vaatab alati pakutava toote või teenuse hinda, tuleb kindlustust ostes hoolikalt jälgida, mida pakkumine tegelikult sisaldab ehk missugused riskid on kaetud.

Näitena võib tuua Seesami suurkasko, mis muude riskide kõrval hõlmab ka auto vargust või röövi. Seesami eeliseks paljude teiste kindlustuspakkujate ees on väike varguse ja röövi omavastutus - kõigest 10 protsenti kahju suurusest. Kui auto hinnaks on 30 000 eurot, on suur vahe, kas omavastutusena tuleb kanda sellest 3000 või hoopis 4500 eurot.

Seesam kindlustab automaatselt kuni ühe aasta vanuse sõiduki või väikeveoki uusväärtuse põhimõttel. See tähendab, et kui sellise sõiduki läbisõit ei ületa kahju hetkel 30 000 km, hüvitatakse täishävingu korral sõiduki ostuhind.

Lisaks eelnevale hüvitab Seesam sõiduki teele tõstmise ja pukseerimise kulud Eestis kuni 500 euro ulatuses, väljaspool Eestit kuni 1000 euro ulatuses (veoki puhul 1500 euro ulatuses).

Kindlustusseltsid menetlevad kahjujuhtumeid erineva kiirusega, see aga võib niigi kriitilisel ajal olla määrava tähtsusega. Seesami plussiks on üle-eestiline kahjukäsitluspunktide võrk, mis kiirendab protsessi tunduvalt..

Kokkuvõttes võib öelda, et lojaalseim on kindlustusklient, kelle kahjujuhtumid on lahendatud vastavalt tema ootustele. Sel juhul jääb ta konkreetse seltsiga seotuks ka tulevikus. Seesami pikaajaliste klientide hulk viitab rahulolule pakutavaga.