Osalejad alustavad tööd koolides selle aasta septembrikuust ning läbivad enne 5-nädalase ettevalmistuskoolituse. Järgmise kahe aasta jooksul toimuvad kahepäevased täiendkoolitused iga kahe nädala tagant ning mille hulgas omandavad nad 60 EAP eest Tallinna Ülikooli õpetajakoolituse aineid.

Kõige rohkem oli osalejaid, kes oleksid valmis õpetama inglise keelt (6), eesti keelt ja kirjandust (5) ning ajalugu (5). Loodusained soovis anda 4 osalejat, matemaatikat 2 ning sellel aastal esmakordselt väljareklaamitud keelekümblusõpetaja ametikohale jäi sõelale 2 noort. Nädala lõpuks ilmuvad Noored Kooli koduleheküljele ka värskete osalejate tutvustused.

Noored Kooli tegevjuht Kaire Kroos märkis, et koolid näitavad uute osalejate töölevõtmise vastu huvi juba praegu: „Juba veebruari ja märtsikuu jooksul on laekunud mitmeid sooviavaldusi erinevatelt koolidelt. Kõiki kahjuks rahuldada ei saa, kuna osalejate arv on piiratud ning palju mängib rolli ka osalejate paindlikkus. Koolide otsimisel kasutame olemasolevate koolide kontakte ning hoiame silma peal ka tööpakkumistel." Kõikidele osalejatele loodetakse leida koolid hiljemalt juuni alguseks.

Programmis osalejad saavad õpetada põhikooli tasandil. Noored Kooli programmi raames peavad osalejad õpetama vähemalt 2 aastat, seni on koolidesse edasi jäänud 70% vilistlastest.

Noored Kooli haridusprogramm on ellu kutsutud selleks, et luua keskkond uue liidrite põlvkonna kujunemiseks, kes toovad positiivseid muutusi Eesti haridusse erinevates eluvaldkondades tegutsedes. Selleks valitakse igal aastal kandideerijate hulgast välja ca 30 tegusat noort erinevatelt erialadelt ning antakse neile väljakutse õpetada 2 aastat mõnes Eestimaa koolis kus ambitsioonikas noor suudaks kõige positiivsema muutuse tekitada. Paralleelselt tööga koolis toimuvad regulaarsed koolitused, kus lisaks õpetamisoskustele pööratakse suurt tähelepanu ka juhtimisoskuste arendamisele.

Noored Kooli programm on viie tegutsemisaasta vältel koolidesse saatnud ligi kaheksakümmend noort õpetajat. Noored Kooli tegevuse elluviimist toetavad ettevõtted ja organisatsioonid nii era-, avalikust kui kolmandast sektorist: Heateo Sihtasutus, Swedbank, Euroopa Liidu struktuuritoetuse Euroopa Sotsiaalfond, advokaadibüroo Sorainen, Pärnu Konverentsid, Ragn-Sells, Tallinna Vesi, Avatud Eesti Fond, Fontes PMP, Haridus- ja Teadusministeerium, Tallinna Ülikool ja Teach For All Network.