Õhtul sõitsime rongiga 60 km kaugusel asuvasse Szekesfehervari, kus möödusid meie järgmised kolm päeva koos Euroopa sõpradega. Seekordne võõrustaja oli ,,Szivarvany - Ovoda" lasteaed. Külalisi tervitati Ungari kombe kohaselt leiva ja erikujuliste pühadesaiakestega. Szivarvany - Ovoda lasteaias on 7 rühma, mis paiknesid kahes lähestikku asuvas hoones. Rühmades tegutses 25 last ja nendega tegeles korraga 2 õpetajat. Rühmaõpetajad õpetasid lastele muuhulgas nii kunsti, laulmist kui ka kehalist kasvatust. Iga õpetaja valdas ka ühte muusikainstrumenti.

Külastasime erinevaid lasteaedu. Ühes lasteaias tähistati meie külastuse päeval rahvusvahelist veepäeva ning meile näidati erinevate rühmade põnevaid tegevusi, mis kõik olid seotud veega: laulud, tantsud, mängud, meisterdused, joonistamised, katsed. Teises lasteaias oli muusikakasvatajal külaliste jaoks kokku pandud väga tore kava rahvuslikest lauludest, tantsudest ja mängudest. Imearmas programm, mille lõpus lapsed ka kõik külalised kaasasid ja saime meiegi mõned ungarlaste tantsusammud selgeks. Selgus, et kord nädalas toimuvad kõikides lasteaedades rahvalaulu- ja tantsu tunnid, kus mängitakse traditsioonilisi ringmänge, lauldakse ja harjutatakse tantsusamme. Lapsed näisid seda tegevust väga nautivat ja oma tantsuoskust demonstreeriti suure lustiga.

Külastasime Altalanos Iskola Põhikooli, kus tutvustati Ungari haridussüsteemi põhimõtteid ning lugema ja kirjutama õpetamise metoodikat. Nägime ka 1. klassi lahtist emakeele tundi. Ungaris ei õpetata lastele enne kooli lugemist ega kirjutamist, lasteaed on mängimiseks ja sotsiaalselt arenemiseks. Tõsine õppimine algab koolis 6-7 aastaselt. Oluline rõhuasetus on häälikuõpetusel ja silbitamisel, mis omakorda loob tugeva baasi edaspidiseks lugema ja kirjutama õppimiseks. Võib-olla peitubki selles lähenemises Ungari õpilaste heade tulemuste saladus PISA testides, et lapsel lastakse areneda talle loomulikus järjekorras. Lasteaias luuakse tugev alus loovuse, füüsise ja sotsiaalsete oskuste arendamise näol ja alles koolis hakatakse ,,tugevale vundamendile" akadeemiliste teadmiste näol ,,teadmiste templit" rajama.

Sellel kohtumisel tegelesime multikultuuri küsimustega haridussüsteemis ja rassismi ning eelarvamuste ennetamise teemaga. Käsitlesime valmisolekut oma kooli- või lasteaiaperre vastu võtma uusimmigrantide lapsi. Kõikidel riikidel oli kodutööna kaasas esitlus, vastavalt oma riigi situatsioonile, mis kanti ette konverentsil Ungari lastevanematele ning huvilistele. Meil on see temaatika sisuliselt olematu võrreldes teiste riikidega.

Kolm töömahukat ja muljeterohket päeva sõprade seltsis möödus imeruttu. Järgmine partnerriikide kohtumine leiab aset maikuus Melliste Algkool-Lasteaias.

Vaata meie kodulehelt www.melliste.ee, Comeinuse blogist ka Ungaris tehtud fotosid.