«Ilmselgelt hakkasin ümberringi kohe prügihunnikut otsima ning ega kaugelt ei tulnudki otsida. Enne vanamehe süüdistamist läksin igaks juhuks lähemale, et tema teos kindel olla - sealsamas olid näha ka prügikasti vedamise jäljed. Jooksin siis kiiresti vanamehele järgi ning küsisin, et ega ta just oma prügi metsa alla ei visanud. Tema vastas selle peale, et viskas jah, põhjendades seda asjaoluga, et prügiauto polevat käinud,» kirjutas nõmmelane Mupole tehtud avalduses.

Sanatooriumi parki risustanud mees elaski kohe sealsamas kõrval Künni tänaval.

«Üldiste prügikoristusaktsioonide, kodanikualgatuste ja muude teavituskampaaniate valguses on (eriti veel) omaenda kodupargi süüdimatu risustamine igal juhul vastuvõetamatu ja karistustvääriv tegevus,» lisas ta juurde.

Munitsipaalpolitsei ameti juhataja Monica Ranna kinnitusel järgneb sellistele tegudele kindlasti karistus ning hoiatusest või suulisest märkusest ei ole selliste lagastajate puhul juttugi. «Linnaruumi puhtus algab meist endist ja kui igaüks hakkaks prügi viima üle tänava parki, elasime varsti keset prügimäge,» sõnas ta. «Kutsuksin kõiki tähelepanelikke nõmmelasi sellistest juhtumitest teada andma koheselt munitsipaalpolitsei korrapidajale telefonil 14 410, aga võib ka kirja või e-kirja teel,» lisas Rand.

Autod rabas

Sel kevadel tuli inimestelt mitu kaebust Pääsküla rabas toimuva kohta. Regulaarselt lõhkusid seni tabamata vandaalid rabaraja sillapiirdeid, infotahvleid, kuid kaebusi tuli ka mootorsõidukiga liiklemise kohta. Pääsküla raba teedel on mootorsõidukiga liiklemine lubatud ainult linnaosavalitsuse loal. Teeotstes on ka sissesõitu keelavad liiklusmärgid, kuid ikka leidub neid, kes populaarsel puhkealal sõitmas käivad. Nõmmelane Heiki Tuul saatis toimetusele kevadel kirja: «Olen sagedane Pääsküla raba kasutaja, seda eelkõige kui tervisesportlane. Sellist paika ei leidu kusagil Euroopa pealinnades ja seetõttu on see eriti hinnatav. Mootorsõidukitega rabateedel sõitmine on tülgastav. Rabateedel on palju eakaid ja lapsevankritega emasid, rääkimata sportivatest inimestest. Olen tihti sattunud konflikti ATVga, rolleriga ja isegi džiibiga sõitjatega.»

Heiki Tuule sõnul on tal jäänud pooltel juhtudel mulje, et rabas sõitjad ei tea, kas rabateedel võib üldse liigelda ja kui võib, siis kus. Nõmme linnaosas olevate sissesõiduteede otstes asetsevad liiklusmärgid Heiki Tuule arvates ebamõistlikult ning annavad võimaluse keelust mööda hiilida.

Sel kevadel jäid ühed autoga rabasse kinni ning ealnikult saadud fotode põhjal õnnestus politseil autot kasutanud isik kindlaks teha.

Nõmme konstaablijaoskonna juhi Margus Treesi kinnitusel pöördutakse küsimuses politsei poole haruharva. Saku vallavalitsuse spetsialistid kinnitasid samuti, et neile pole Pääsküla raba teedel mootorsõidukitega liiklemise osas kaebusi tulnud. «Rabaga piirnevad krundid kuuluvad aga eraomanikele. Saku valla poolt vaadatuna jääb loodusõpperada kaugele ning vaba aja veetmiseks on valla elanikele mugavamaid kohti.,» arvas Saku valla keskkonnakaitse inspektor Jana Mehine.

Sama häda on aeg-ajalt olnud ka Harku rabas olevatel terviseradadel, kuid õnneks viimasel ajal pole seda enam ette tulnud.

Kommentaar

Erki Korp, Nõmme linnaosa vanem

Inimesed pöörduvad tihti linnaosavalitsuse poole murega, et mõnes metsatukas on prügi maas, pargis on midagi lõhutud või sõidetakse autodega seal, kus tegelikult sõita ei tohiks. Kas see meeldib meile või mitte, aga Nõmmele ei sõida oma prügi metsa alla tooma Pirita või Kopli elanikud ja ilmselt ei tule Pääsküla rappa autodega sõitma lasnamäelased, vaid need lagastajad elavad meie endi hulgas - siinsamas Nõmmel. Inimene võiks oma elkoha mõistet koduaiast kaugemale laiendama. Ka avalikud pargid ja metsatukad on meie ühine «koduõu». Kodudes me ju ometi ei jäta prügi tuppa ja maja ümber vedelema, ei lõhu aeda ega sõida autoga üle lillepeenra.

Kindlasti vaatavad linnaosa heakorraspetsialistid üle nii Pääsküla kui Harku rabasse viivate teede otstes olevad märgid, et välistada võimalus, et kellelegi need märkamata jääksid. Samuti kutsun ülesse inimesi aktiivsemalt rikkumistest teada andma. Kui rabateedel sõidetakse autodega, siis kindlasti number meelde jätta ja politseid teavitada. Pidavale koristamisele ja parandamisele kuluva raha eest saaks aga mdiagi mõistlikumat teha.