Mida saavad vallaelanikud teha kõikvõimalike külaliste vastuvõtuks?

See on lihtne! Hoiame enda kodud heakorrastatud ja vajadusel aitame ses osas naabreid. Koduvalla heakorra tähtsust hinnates ja selle kinnitamiseks viib Värska vald läbi iga-aastast kaunima kodu konkurssi. Sellel aastal on tunnustus langenud Korela külas asuvale Einar Kukumäe talule, mis võlus oma lihtsusega.

Ettevõtete kategoorias tunnistati kaunimaks valminud raudtee tolli- ja piirijaam. Usun, et iga aastaga tekib kauneid kodusid juurde ja peale heakorrastatud valla leiavad külalised eest ka lahked värskalased. Haridust on antud Värskas juba 118 aastat ja antakse veel pikka aega. Maailm muutub, vajadused muutuvad ja koos sellega ka lapsed, keda õpetada. Värska Gümnaasiumis on järgnevateks õppeaastateks kindlad suunad paika pandud ja selle nimel pingutatakse. Gümnaasiumiosas on tervise ja pärimuse õppesuuna õppekavad valmis. Lisaks sellele avatakse septembrist koostöös Eesti Olümpiakomiteega spordimeisterlikkuse orienteerujate treeningrühm. Koolimaja saab suviste laagrite vaheajal remonti tunda ja üks osa tuult läbi laskvatest akendest saab vahetatud. Oodata on mitmeid uusi õpetajaid ning olen täiesti kindel, et Värska Gümnaasiumi õpetamise tase on nii heal tasemel, mis kaalub ülesse mistahes suurlinna tavakooli valiku.

Valla elu vedurid on ettevõtted ja sellel aastal on arenguhüppeid tegemas veetootjad. AS Värska Vesi täidab ühe tühimiku Eestis esindusvee valdkonnas ja peagi näeme poelettidel klaaspudelis Värska originaali. Pidustuste vahel üritab OÜ Verska Calor võimalikult vähese liikluse häirimisega valmis ehitada kanalisatsiooni ja veetrassid puuduolevatel tänavatel. Värske uudisena saime teada KIK poolse rahastamisotsuse Värska asula joogiveepumpla rekonstrueerimise kohta. Kokkuvõttes võiks öelda, et järgmise aastaga saab Värska aleviku kanalisatsiooni ja veesüsteemid rekonstrueeritud.

Pikalt ettevalmistatud ootekodade projekt hakkab ilmet võtma ja enamus ootekodasid seisavad oma kohtadel. Lõpetuseks tahaksin tänada kõiki Värska valla sünnipäeval esinejaid ja samuti kõiki osalejaid, sest Teie tegite sellest ühe igavesti toreda peo!