Teede ehitus on plaanis nii suures mahus, et pidime korraldama riigihanke ja kogu hanke menetlus toimus läbi riigihangete registri. Olenemata väga laiapõhjalisele informatsiooni levitamisele laekus teede ehitamiseks vaid 1 pakkumus ja mustkatete rajamiseks 2 pakkumust.

Hilisemalt avatud väiksematele hangetele on samuti laekunud üks ja esimesel korral Lepaküla bussipaviljoni aluse ehituse hankesse pakkumust ei laekunudki. Olukord on päris kummaline, inimesed ütlevad, et pole tööd ja lähevad Soome, ettevõtjad väidavad aga, et pole töötajaid ja lihtsalt ei suudeta kõiki töid seetõttu teostada. Tulemus on kahjuks see, et pakkumused on ca 25% prognoositust suuremad.

Teede ehituse hankes ootasime pakkumusi 10 objektile. Neist kahele esitati ligemale 3 korda eeldatust suurema hinnaga. Seetõttu teehoiukavas sel aastal ette nähtud Laadi kergliiklustee ehitust ja Männiküla tee ümbertõstmist teostada ei ole võimalik. Truupide ehitust ja asfalti korrastamist teostatakse Siimu ja Reiu kooli teel, kruusaga kaetakse Rool tee I, lühike lõik Männiku teest, Mõisa tee kirikuni, Kõrgekalda tee ja Ringi tn.

Mustkatete ehituse hinnapäringus oli kokku 6 objekti ja kõik need lähevad sel aastal töösse, nendeks on: Reiu ja Pihla tee ning Võiste alevikust Pikk, Pinda, Kaare ja Jaagu tänav.

Lisaks rekonstrueerime Metsaküla bussipaviljoni ning paigaldame paviljoni Lepaküla bussipeatusesse Uulu suunale.

Maikuu volikogus otsustas volikogu enamus müüa maha ca 40 tuhande euro eest 2200 m2 suurune Nõmme tee 8 kinnistu.

Ostmiseks esitas pakkumise RF Maak. Enampakkumisel oli müügis 4 Nõmme tee ja 5 Silla tee krunti. Müügihind kujunes välja reaalselt samas toimunud tehingute järgi. Kui varasemalt olid krundid müügis otsustuskorras ja selgelt üle turuhinna, siis täna jäid küll ülejäänud krundid müümata, kuid müügihind Nõmme teel on ruutmeetri kohta kindlasti võimalikule soovijale päris mõistlik.

Täpsem info on olemas valla koduleheküljel. Samal istungil otsustas Tahkuranna valla volikogu osta vallale Uulu külas Soometsa tee ääres asuva üle 7 ha suuruse Lillepõllu kinnistu. Kinnistule oli varasemast tehtud 33 elamumaa krundiga detailplaneering. Tahkuranna vald ostis selle kinnistu pankrotivarast 13 tuhande euro eest, kuhu hind kukkus viimase 6 kuuga 50-lt tuhandelt eurolt.

Tegemist on krundiga, mis asub asula piiril ja on haridusasutuste läheduse tõttu loogiline koht elamute rajamiseks. Küll on aga selge, et sellisel kujul tänasel hetkel ei ole majanduslikult kasumlik planeeringut ellu viia.

Arvestades maatüki madalat ostuhinda, siis võib see jääda ootama paremaid aegu. Samas püüab vallavalitsus leida sobilikumat planeeringu lahendust ja selle leidmisel võib tulla kõne alla uue detailplaneeringu koostamine.

Peale jaanipäeva alustati uuesti töödega Uulu pargis.

Suur hulk puid on maha võetud, metsast on saamas park. Välja on kaevamisel ja eksponeerimisel vanade hoonete vundamendid, teostamisel on lillepeenrad ja jalgrada koos valgustusega.

Lähiajal saetakse maha tammealleel kuivanud oksad. Tööd plaanitakse lõpetada hiljemalt kooli alguseks.

Kui park on üks suur loodusobjekt, mille kujundamisega vaeva nähakse, siis Reiu metsades golfiradade ehitusega algust teinud OÜ Golfer kujundab ringi kümneid kordi suurema maa-ala. Golfi teema on olnud pidevalt nn. kuum teema Tahkuranna vallas juba ca 20 aastat. Hea idee teostus on erinevatel põhjustel veninud nii kaua, et inimeste usk objekti valmimisse on juba ammu kustunud ja vahetunud on isegi arendajad. Koppa on seal varemgi maasse löödud, kuid täna on selgelt alust arvata, et sel korral tööde alustamisega viiakse need ka lõpule. Kindlust annab selleks usku läbi viidud golfimetsa detailplaneering ja ettevõtte taga olev väliseestlasest ärimees ning golfifanaatik Peter Hunt.

Meeleolukat suve jätku!