sõnul on konsultatsioon mõeldud lastele alates 5. elukuust ning selle eest tasub linnaosavalitsus. «Linnaosavanemana pean oluliseks seda, kuidas meie linnaosa lapsed kasvavad ja arenevad. Esimene eluaasta on lapse elus väga kiire arengu periood, samas võimaldab see periood suunata või anda vastsetele vanematele väärt teadmisi lapse tervise ja arengu kohta,» rääkis Korp.

«Teenust hakatakse pakkuma alates septembrist. Konsultatsiooni käigus annab spetsialist hinnangu lapse füüsilise ja motoorse arengu kohta. Vajadusel saab lapsevanem kaasa soovitused ja nõuanded edasisteks tegelusteks,» lisas linnaosavanem.

SA Tallinna Lastehaigla juhi doktor Mall-Anne Riikjärve kinnitusel on see lastehaiglal esimene koostöökogemus ühe omavalitsusüksusega. «Kui see õnnestub, leiame tulevikus kindlasti täiendavaid võimalusi jätkuvaks koostööks ka uutes valdkondades, mis tuleksid kasuks lapse tervisele. Esimesel eluaastal jälgivad ju ka perearstid teatud sagedusega lapse arengut, kuid see lisavõimalus toetab seda tegevust,» selgitas doktor Riikjärv.

Tagasiside vanematele

Tallinna lastehaigla pediaatriakliiniku juhataja doktor Katrin Luts rõhutab samuti esimene eluaasta kui äärmiselt kiire füüsilise, motoorse ja emotsionaalse arengu perioodi tähtsust. «Sellel arenguteel on oma etapid, mida tuleb hinnata ja kõrvalekallete korral püüda mõjutada. Arengu soodustamine peab olema õigeaegne, mis eeldab varast kõrvalekalde äratundmist. Üldjuhul teeb seda perearst. Füsioterapeut on spetsialist, kes omab spetsiaalset ettevalmistust nende arenguetappide hindamiseks ja mõjutamiseks. Hinnatakse lapse lihastoonust, tema motoorset arengut,» selgitas ta.

«Enamik lapsi arenevad ootuspäraselt. Spetsialisti hinnang, et kõik on lapsega korras peaks olema lapsevanemale oluline teada ja võimaldab ära hoida asjatuid pöördumisi arstidele ja taastusraviprotseduuridele. Sellisel juhul annab füsioterapeut nõuandeid ja soovitusi, kuidas lapsevanem ise saaks kodustes tingimustes lapse arengut soodustada. Käies tegelikult terve imikuga n-ö taastusravil raviasutustes, on suur võimalus, et laps puutub kokku infektsioonidega ja haigestub,» rääkis Katrin Luts.

Kõik lapsevanemad saavad konsultatsioonil nii suulise kui ka kirjaliku tagasiside. «Kergemate kõrvalekallete korral antakse soovitused lapsevanemale ja informatsioon jõuab ka perearstini. Kui läbivaatusel leitakse tõsine häire, mis vajab eriarsti sekkumist, siis korraldab füsioterapeut edasise kontakti vastava eriala arstiga lastehaiglas,» kinnitas doktor Luts.

Nõmme linnaosa algatust kiitis ka Tallinna abilinnapea Merike Martinson. «Hindan väga Nõmme linnaosa koostööd Tallinna Lastehaiglaga, kus töötavad väga head spetsialistid, kes on toeks lapsevanematele oma nõuannete ja konsultatsioonidega. Nõmme linnaosa initsiatiiv on heaks eeskujuks teistele linnaosadele,» rõhutas Martinson.