Ühel korral rikuti Teeseadus § 40'1 lg 1 nõudeid, mille puhul mootorsõiduki gabariitide mõõtmed ületasid registreerimisel määratud mõõtmeid.

Toime on pandud üks varavastane süütegu väheväärtusliku asja vastu, mida menetletakse Karistusseadustiku § 218 lg 1 järgi. Tegemist on 09.09.2012 Habajal toimunud bussi Ford Transit põlenguga, mille puhul avaldaja kahtlustab süütamist.

Kuritegusid on valla territooriumil registreeritud viiel korral: 28.08.2012 on registreeritud juhtum selle kohta, et

15.08.2012 Uueveski külas toimus vargus lukustamata aidast, kust varastati 7 starterit, 5 generaatorit ja GAZ 51 kardaanivõllikomplekt. Menetlus on alustatud Karistusseadustiku (KarS) § 199 lg 1 järgi. Lisaks aidast toimunud vargusele avastas avaldaja 20.08.2012, et majast on kadunud kirst esemetega ja mitmed väärisesemed.

09.09.2012 on Habajal alustatud kriminaalasi KarS § 120 järgi, mis kujutab endast ähvardamist. 10.09.2012 leidis Habajal aset vargus sõidukist. Varastati helitehnikat ja rahakott dokumentidega. Menetlust alustati KarS § 199 lg 2 p 8 järgi.

10.09.2012 murti Kiruvere külas sisse taluhoonetesse, kust varastati kaks 40-liitrist alumiiniumist piimanõud, elektriline õmblusmasin Botler, hõbedane kaelakett ja kullast kaelakett. Menetlust alustati KarS § 199 lg 2 p 8 järgi.

22.09.2012 alustati Kiruvere külas kriminaalmenetlust KarS § 121 järgi, mille näol on tegemist kehalise väärkohtlemisega.