Aasta õpetaja tiitliga tunnustamise eesmärgiks on tõsta esile ja tutvustada üldsusele enim kolleegide, õpilaste ja ka lastevanemate poolehoiu võitnud õpetajaid, haridusasutuste juhte ja teisi haridustöötajaid. "Hea õpetaja on küünal, kes ise põledes valgustab teed teistele. Peaasi, et te ise läbi ei põleks“ ütles maavanem oma avakõnes.

Valgamaa aasta õpetajad 2012 on:

Eha Täht – Valga Vene Gümnaasiumi algklasside õpetaja

Eve Tilk – Tõrva Gümnaasiumi klassiõpetaja, ajalooõpetaja

Eevi-Eve Valliste – Tõrva Gümnaasiumi klassiõpetaja

Ülle Kümmel – Otepää Gümnaasiumi geograafiaõpetaja

Annika Laanpere – Lüllemäe Põhikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Vairi Niinep – Lüllemäe Põhikooli muusikaõpetaja

Karin Järv – Pühajärve Põhikooli matemaatikaõpetaja

Aasta õpetaja Ülle Kümmel esindab Valgamaad 6.oktoobril Tartus toimuvatel üleriigilisel aasta õpetajate vastuvõtul.

Üritus toimus Valga Maavalitsuse, Valgamaa Omavalitsuste Liidu, Valgamaa Haridustöötajate Ametiühingu Liidu ja Otepää valla koostööna.

Ülle Kümmel – Otepää Gümnaasiumi geograafiaõpetaja

Ülle Kümmel on teinud eelmisel. õppeaastal väga sisukat ja mitmekülgset tööd põhikooli uue õppekava rakendamisel. Tema eestvedamisel on õpilased omandanud loodusalaseid teadmisi ja kogemusi, sh õuesõppe raames ja õppekäikudel. Õpilased on saanud õpetajalt innustust loodusteadusega tegelemiseks. Õpetaja on juhendanud tulemuslikult õpilasi geograafiaolümpiaadil osalemiseks. Tema õpilased on mitmel aastal saanud häid ja väga häid tulemusi aineolümpiaadi piirkondlikel - ja lõppvoorudel. Ülle Kümmeli juhendamisel saavutas Maris Sala vabariiklikul olümpiaadil kolmanda koha

2012. aasta kevadel aitas Ülle Kümmel läbi viia Otepääl toimunud üleriigilise geograafiaolümpiaadi lõppvooru.

Koolitöö kõrvalt on Ülle Kümmel leidnud aega kohalike ja vabariiklike ürituste korraldamiseks.

Karin Järv – Pühajärve Põhikooli matemaatikaõpetaja

Õpetaja korraldab maakondlikke pranglimise võistlusi. Tema õpilased esinesid hästi matemaatikaolümpiaadil ja pranglimise võistlustel.

Pühajärve Põhikool on e-arenguvestluste läbiviimise pilootkooliks. Selle tegevuse eest vastutab Karin Järv. Tema eestvedamisel toimuvad koolis ka Tiigrihüppe koolitused.

Fotod vastuvõtust SIIT