Samas võime tõdeda, et tegelikult olete just Teie kodu-uurija kõige paremas tähenduses, sest arhiividest võib palju leida kohaliku ajalooga seotut, kuid seda, mis oli inimeste mõtetes, nende hingemaailmas, loeme Teie poolt talletatud mälestustest.

Oleme tänulikud selle üle, et Te meil olemas olete!

Jätkugu Teil ikka hingejõudu ja tervist ning ilusaid hetki oma pere ja sõprade keskel!