Kiek in de kök (kiika kööki) on läänemeremaade võimsaim torn, mis valmis aastatel 1475-1483. See on 35 meetrit kõrge ja sellest nägi lähedal asuvate majade köökidesse. Esimesel korrusel on ladu. Sealt vinnati plokiseadeldiste abil laskemoona läbi kuppelvõlvide tippudesse jäetud avade kõrgematele korrustele. Kõrgemad korrused olid ehitatud kaitsekorrusteks, kuid praegu on seal restoran ja näitused, mis on seotud karistuste, relvade ja torni ajalooga. Korrustel on kaminad, kust saadi süüdet suurtükkidele ja sooja.

Bastioni käigud on ehitatud 17.-18.sajandil. Varasemad käigud rajati 1630. aastal. Ingeri ja Rootsi bastionid on tüüpilised viisnurksed kindlustused, mille muldkeha hoiavad välisküljel üleval kivist müürid. Käigutunnelid on paekivist, reeglina 1,5 meetrit laiad ning 2,5 meetrit kõrged. XVII sajandil hakati käike osaliselt kasutama laoruumidena. Teise maailmasõja ajal kasutati neid käike varjendina. Praegu on külastajatele avatud käikude pikkus 380 meetrit. Ekskursiooni käigus näidatakse dokumentaalfilme. Liigub ka legend valgesse riietatud naise kummitusest, mis on projekteeritud seinale. Koos taustahelidega oli käikudes päris õudne. Saime teada, et käikude sügavustes pesitsevad kaitse all olevad erilised ämblikud.

SANDRO  MAKSIMOV 6. klass

JANEK  LEVANDOVSKI 5. klass