Nõnda siis teenis ettevõtmine kahte eesmärki korraga. Esiteks valmistada pisut jõulurõõmu, ulatades abikäe neile kel parasjagu majanduslikult kõige paremini ei lähe. Teiseks aga taotleti Eesti Vabariigis kehtiva Säästva arengu seaduse täitmist nö rohujuure tasandil. Kui järele mõtelda, on meil kõigil kodus riideid, jalavarje ja igasugu koli, mille olemasolu on sageli suisa ununenud. Samas võib aga isegi jõukas omaküla elanik mõnele sellisele asjale mõistliku kasutuse leida. Siin peaksidki kohtuma see suurem, ehk andmiserõõm ning saamiserõõm, mis on samuti inimloomule omane .

Ikka ja jälle ostame me uusi asju, mille tootmine kasutab, et mitte ütelda sageli raiskab meie ainsa koduplaneedi Maa rikkusi. Viimased pole aga teps mitte lõppematud ning neid oleme kohustatud pärandama ka tulevastele põlvedele. Asjad aga mitte ainult ei kulu, vaid sageli

lihtsalt tüdime neist, ihkame üha uusi ja jälle uusi. Ja nii koguneb palju kasutus-kõlblikku, mis kahjuks sageli lihtsalt ruumi võtab või hoopis prügikonteinerisse maandub. „Mõtle globaalselt, tegutse lokaalselt" oli seega ka meie ürituse eesmärk ja sisu.

Kuna Paadremaa kiriku kõik kolm ahju on ajahammas kasutuskõlbmatuks muutnud ja kirik ei asu sugugi „keset küla", oli tarvis leida soe tuba kuhu kõigil huvilistel ja eriti eakamal rahval kergem kohale tulla. Siin tuli kogudusele järje-kordselt lahkesti vastu Paadrema Külaselts, mille juhatuse liige ja hing Margit Merila küsimusi esitamata kohe külaseltsi saali välja pakkus.

Tagantjärele tuleb tunnistada, et ega vähemast ruumist poleks annetuste välja panemiseks piisanudki, sest annetajaid ilmus viimase hetkeni. Kui taaskasutus-päeva hommikul kohale tulime, oli maja perenaine Ülle Suursiim juba ahjud kütte pannud ja soojas saalis nagu väike kaubamaja, ainult ilma kassata.

Kogu päeva saalis askeldanud koguduse liige Heli Vahing ning temal abiks olnud Luule Sirel arvasid üksmeelselt, et üritus läks igati korda. Heli hinnangul jagati annetatud asjadest välja umbes pool. „Rohkem oleks võinud olla talviseid sooje riideid ja jalavarje ning just suure-maid numbreid ning meeste kampsuneid. Väga hea minek oli saledate neidude trendirõivastel, soojal pesul, meeste kampsunitel ja lauanõudel.", lisas ta. „Ikka väga palju korralikke asju annetati", hindas pakutavat Luule. Taaskasutuspäeval välja jagamata riiete

enamusest saavad edaspidi kaltsuvaibad ning osa soojemaid rõivaid ning jalavarje lähevad koguduse abiga neile, kes ühiskonnast sisuliselt välja jäänud ning keda meie vallas vast polegi.

Saime ka pisut tarkust edaspidiseks. Taaskasutuspäeva teavet oleks tulnud levitada varem. Paljud lihtsalt ei märganud Mõtsu ja Paadremal Mobi poe juures olevaid kuulutusi, sest on ju pime aeg. Ka ei kasuta suur osa vanemat põlvkonda internetti.

Kevadel, kui puud lehes ja linnud laula-vad, plaanib kogudus sarnast üritust korrata, sedakorda juba kirikus. Siit üleskutse: vaadake aegsasti hoolega oma varandus üle, ehk on seal midagi, mille loovutaksite. Kindlasti ootame ainult terveid, puhtaid ja igati kasutuskõlbulikke asju. Annetamise küsimustes palume pöörduda allakirjutanu poole.

Paadremaa Püha Kolmainu kiriku koguduse suur tänu kuulub kõigile annetaja-tele, Paadrema Külaseltsile ning personaalselt teeme tänukummarduse järgmis-tele abivalmis daamidele: Liis Lepik, Margit Merila, Luule Sirel, Ülle Suursiim ja Signe Tetsmann.

Kauneid jõule!