Raha on siiski vahend, millega saab midagi reaalset ära teha. Siin ei saa ma mööda minna poliitikast, sest on hea omada häid sõpru. Värska Gümnaasiumihoone ühe tiiva akende vahetuseks eraldatud raha on tulnud läbi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna. Järgmise aasta riigieelarvesse on samuti Värska investeerimisobjekte sisse kirjutatud, kuid kes meid meeles peab, sellest juba täpsemalt tulevikus.

Oleme järjepidevalt taotlenud raha vee-ja kanalisatsiooniprojektide arendamisse. Võib öelda, et see on läinud edukalt ning Kalda, Haavaoksa ning Allika tänava majaelanikel on võimalik liituda tsentraalse vee-ja kanalisatsioonivõrguga. Järgmisel aastal rekonstrueeritakse ka Värska veejaama hoone ja seadmed.

Üks tulevikuprojekte, Reegi suvila dokumentatsioon, on valmimisjärgus ning edasi on külastuskeskuse rahastamiseks vaja vahendeid leida. Üks looduskaunis kohas asuv turismikeskus, kindral Reegi mälestustuba, korrastatud järvekallas peaks tulevikus kasvama meeliskohaks nii värskalastele kui meie külalistele.

Kui olete liikunud Seto Talumuuseumi poole, siis kindlasti olete märganud numbritega vaiakesi tee ääres. Tee-ehitajaga on leping sõlmitud, ning järgmise aasta sügiseks peaks kergliiklustee valmis olema.

Üheks tähelepanuväärseks protsessiks on mitmete allasutuse juhtide vahetumine. Võib öelda, et on toimunud põlvkondade vahetus ja arenguuksed on lahti.

Värska tõestab jätkuvalt, et on spordirahvas. Edukalt on korraldatud rahvusvahelised võistlused rattaorienteerumises, uuest hooajast on käivitunud mitmed spordirühmad ja seal kus on eestvedajaid, seal on ka harrastajaid. Edukat tööd teeb Elari Labe võrkpallipoistega ja koostöös Eesti Olümpiakomiteega on Alar Assor orienteerumise treener.

Eesti elukallidus on pidevas kasvamises, kuid mitmed aastad on palgad jäänud samale tasemele. Järgmise aasta valla eelarvesse on planeeritud kõikide töötajate 5% palgatõus, mis toob väikese leevenduse inimeste elukvaliteedis. Ettevõtlus on edukuse alus ja head meelt teeb Lobotkasse kerkiv kuivatikompleks, mis annab tööd mitmetele töötajatele. Jätkuvalt on tublid meie suurettevõtjad ja mitmed pisemadki näitavad ennast heast küljest.

Lisaks eelpoolmainitule on Värskas aasta jooksul palju juhtunud ja mitmeid ideid ellu viidud. Igaühe peades mõlguvad uued plaanid ja mõtted.

Kokkuvõttes aastale tagasi vaadates võib öelda, et Värskale on aasta edukas olnud. Tahaksin soovida Värska vallarahvale rahulikku jõuluaega ning häid ideid järgnevaks aastaks. Tulevik on me enda kätes ja teeme selle koos mõnusaks.