Ettevalmistusi kultuuripärandi aastaks alustati Järvamaal juba suvel kui maavanem kutsus kokku üritust ettevalmistava toimkonna. Teema-aasta tähistamine annab võimaluse pöörata suuremat tähelepanu valdkondadele, mida kultuuriline tegevus maakonnas hõlmab. Eesmärk on kaasata erinevaid asjast huvitatud organisatsioone ja üksikisikud, kes läbi ettevõtmiste tutvustaksid Järvamaal loodud kultuuripärandit. Tänaseks on laias laastus paigas aasta jooksul toimuvad sündmused. Igal kuul on pärandiaasta keskmes üks maakonna omavalitsus, kus tutvustatakse paikkonnas väärtustatud kultuuripärandit. Tulemas on sisutihe kultuurikalender, millest järvamaalased ja kaugemalt külalised leiavad endale meelepärast. Ettevõtmised on paljuski suunatud lastele ja noortele, sest nemad on meie homsed pärijad, ka kultuuripärijad.

8. detsembril Paide Keskväljakul toimunud sündmusel „Paide Jõulukroon 2012" avas maavanem Tiina Oraste „Kultuuripärandi aasta 2013 Järvamaal". Maavanem sõnas, et kultuuripärandi aasta on hea võimalus väärtustada meie juuri ja järvamaalaste poolt põlvest põlve loodud pärandit, mis koos tänapäeval looduga teevad Järvamaast parima paiga, kus elada ja oma lapsi kasvatada. Lisaks kultuuripärandi aasta avamisele, oli Paide raekojas üles seatud näitus Järvamaa pärandesemetest. Koigi piirkonda tutvustas näitusega Päinurme Koduloomuusem. Eelmainitule lisaks esitlesid omavalitsused oma plaane peagi algavaks kultuuripärandi aastaks.

Koigi vald tähistab kultuuripärandi aastat 23.mail algusega kell 15.00 Päinurme külas. Sündmus on kantud mõttest "Kodus loodud pärimus- kas vaikiv varakamber või elav kultuuripärand". Ürituse ettevõtmised toimuvad Päinurme Koduloomuuseumis, rahvamajas ning põlistamme asukohas. Teemapäeva üheks eesmärgiks oleks elanikkonna aktiivsem kaasamine märkamaks ning väärtustamaks esivanemate poolt kantud pärimust. Ilma pärijata ei ole pärandit - seda nii objektides, esemetes kui ka mälestustes. Vastavasisulist kasutust leiavad nii eramuuseumi kogud, käsitöömeistrite oskused, lektorite sõnakunst kui ka folkloorirühmade vaimse mõttelaadi edasiandmine. Üritusel on tähtis roll ka noorte kaasamisel. Selle saavutamise nimel tehakse koostööd kohalike haridusasutustega ning kuulutatakse eelnevalt välja fotokonkurss „Koduvalla kultuuripärand 2013".

Kultuuriürituse keskseks sümboliks võib pidada Päinurme pargis paiknenud 600 aastase põlistamme asukoha ennistamist. Asetleidva sündmuse raames saab 2012.aasta suvel lõplikult kustunud kultuurikandja enesele vastava märgistuse infotahvlil ning uue loodusliku järglase tammeistiku näol. Seeläbi kinnitatakse põlvkondade vaheline järjepidevus läbi elava kultuuripärandi.

Koigi vallas toimuv pärimuspäev on põimitud elavatest aruteludest, loengutest, töötubadest ja kultuuriprogrammidest süüvimaks pärandkultuuri ja kultuuripärandi sisusse meie kodukohas ja meis endis.